Zapraszamy na spotkania przy obrazie "Przysięga Witolda" Jana Styki, towarzyszące wystawie tego dzieła w Muzeum Łazienki Królewskie. W ich trakcie omówiona zostanie scena, którą uwiecznił jeden z czołowych twórców przełomu XIX i XX w.

Spotkania odbędą się 15 października o godz. 16.30, 17.00 i 17.30 oraz 16 października o godz. 11.00, 11.30 i 12.00 w Stajniach Kubickiego. Wstęp: 15 października - wolny (bezpłatne piątki), 16 października - w ramach biletu do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - Oddział Muzeum Łazienki Królewskie, tj. 16 zł - bilet normalny, 8 zł - ulgowy, 1 zł - młodzież do 26. roku życia. Liczba miejsc ograniczona, zapisy na oba spotkania do 15 października do godz. 15.00 pod adresem: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl. Podczas spotkań obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki.

"Przysięga Witolda"

Powstałe w 1901 r. dzieło Jana Styki przedstawia Witolda poprzysięgającego zemstę na Krzyżakach po spaleniu Kowna w 1362 r. Podczas naszych krótkich spotkań przeanalizujemy zobrazowaną scenę, starając się ocenić, na ile odzwierciedla ona rzeczywistość historyczną.

Co  w istocie wydarzyło się w Kownie w 1362 r. i jakie to miało znaczenie? Dlaczego Krzyżacy zdecydowali się na agresję przeciwko Litwie? I wreszcie - kim właściwie był Witold Kiejstutowicz? To tylko część pytań, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź. Przyjrzymy się również roli Witolda w historii Litwy i jego znaczeniu dla stosunków polsko-litewskich w XIV-XV w. Spróbujemy ponadto zastanowić się, dlaczego jest on bohaterem litewskiej pamięci historycznej, a także zwrócimy uwagę na jego wizerunek w polskiej świadomości, ukształtowany m.in. przez dzieła literackie i filmowe.

WYSTAWA OBRAZU "PRZYSIĘGA WITOLDA" JANA STYKI


Zależy nam, aby nasze zajęcia były dostępne dla jak największego grona zainteresowanych, w tym osób o specjalnych potrzebach. Jeśli formuła powyższych zajęć nie jest dla Państwa dostępna, prosimy o informację drogą mailową lub telefoniczną: k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl, (+48) 518 715 815 (można wysłać SMS). Konieczność tłumaczenia spotkania na PJM prosimy zgłosić mailowo lub telefonicznie minimum dwa tygodnie przed zajęciami.


Prowadzenie:
Dr Kamil Frejlich
(Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - historyk, specjalista w zakresie dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Autor pracy "Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog", artykułów opublikowanych m.in. w "Przeglądzie Historycznym" i "Lietuvos istorijos studijos" oraz biogramów w "Polskim słowniku biograficznym". Studiował na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.