Zapraszamy na wykład, poświęcony ogrodom Rzeczypospolitej XVIII w., a także roli, jaką w ich powstawaniu odgrywała magnateria. Spotkanie odbywa się w cyklu "Zjednoczona Europa angielskich ogrodów".

W publikacjach poświęconych najsłynniejszym ogrodom Rzeczypospolitej znaleźć można przekazy, jakoby miały one wielu "rodziców". Choć Łazienki Królewskie zbudowali artyści i rzemieślnicy zatrudniani przez Stanisława Augusta, to monarchę uważa się za "twórcę" parku. Podobnie rzecz ma się z Arkadią Heleny Radziwiłłowej, Powązkami Izabelli Czartoryskiej czy tuzinem innych założeń. Widzi się w nich nie tylko "własność", ale przede wszystkim "dzieło" właścicieli. Historycy sztuki wyobrażają ich sobie jako osoby pracujące ramię w ramię z architektem, dekoratorem czy ogrodnikiem.

Wykład będzie próbą wywołania refleksji nad rolą, jaką właściciele ogrodów odgrywali w procesie ich powstawania, i odpowiedzi na kluczowe w tej kwestii pytania. Czy magnaci posiadali kompetencje pozwalające im uczestniczyć w tworzeniu terenów zielonych, czy może byli tylko inwestorami zdolnymi do wyrażania aprobaty i krytyki? Co wiedzieli o architekturze i czy potrafili rysować? Jak komunikowali się z zatrudnianymi przez siebie artystami i czy traktowano ich serdecznie? Wreszcie: dlaczego pod koniec XVIII w. tak ważne stało się dla magnaterii afiszowanie z własnymi (rzeczywistymi, bądź nie) zdolnościami artystycznymi i jaką rolę owe amatorskie i dyletanckie pasje odgrywały w uprawianej przez magnaterię polityce dystynkcji?

Bilety na wykład za złotówkę są do nabycia w muzealnych kasach (Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki, Stara Oranżeria, Podchorążówka).


Konrad Niemira - historyk sztuki, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego i paryskiej ENS. Zajmuje się kulturą artystyczną XVIII wieku w Rzeczpospolitej i we Francji. We współpracy z Łazienkami Królewskimi przygotowuje do druku korespondencję Stanisława Augusta z Marcello Bacciarellim. Publikował m.in. w "Biuletynie Historii Sztuki", "Ikonothece" i"Quarcie".

CYKL WYKŁADÓW "ZJEDNOCZONA EUROPA ANGIELSKICH OGRODÓW"

WYKŁADY W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE - WIDEO