W cyklu "Światło literatury" zapraszamy na spotkanie z Wiesławem Myśliwskim, twórcą wielkich narracji. Usłyszymy fragmenty powieści pisarza w interpretacji Jerzego Radziwiłowicza, zaś sylwetkę autora przedstawi Bogusław Wróblewski. Spróbujemy przeanalizować również mniej znane aspekty twórczości Wiesława Myśliwskiego, a także dotknąć tajemnic jego warsztatu pisarskiego.

Lektura powieści Wiesława Myśliwskiego skłania do zakwestionowania postmo­dernistycznego przekonania, że skończył się czas "wielkich narracji". Wielkie powodzenie jego książek dowodzi, jak bardzo potrzebujemy tego typu opowieści. Co więcej, zapotrzebowanie to nie ogranicza się do starszych pokoleń czytelników o gustach literackich ukształtowanych w minionym stu­leciu, bowiem dzieła te znajdują licznych odbiorców także wśród ludzi młodych.

Czynnikiem łączącym trzy ostatnie powieści Wiesława Myśliwskiego - Widnokrąg (1996), Traktat o łuskaniu fasoli (2006) i Ostatnie rozdanie (2013) - jest stosunek do słowa, do mowy żywej, do „gadania”, do monologu jako sposobu wypowiadania prawdy o sobie, a jednocześnie jako metody organizowania samego siebie - dla siebie - poprzez język.

Kilkanaście lat temu w eseju Kres kultury chłopskiej Myśliwski pisał, że istnieją trzy zagęszczenia wartości w kulturze chłopskiej - trzy filary, na których się ona opierała. To pamięć, wyobraźnia i - na pierwszym miejscu - słowo. Właśnie rola monologu, osobniczej wypowiedzi, „gadania” do drugiego człowieka jest w całej jego twórczości niezwykle istotna. Pisarz podkreśla, że możemy próbo­wać się ocalić tylko dzięki "opowiadaniu siebie".

CYKL "ŚWIATŁO LITERATURY"