Zapraszamy na wykład prof. Krzysztofa Filipowa z Uniwersytetu w Białymstoku, który opowie o tym, jak w Rzeczypospolitej na przestrzeni stuleci kształtowały się ordery i odznaczenia.

Początki polskich orderów sięgają I połowy XVII w., kiedy powstał Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Ze względu na zasadę równości szlacheckiej nie wszedł jednak w życie. Próbę ustanowienia orderu podjął potem Jan III Sobieski, wprowadzając "order domowy - Janina". Dopiero jednak w czasach saskich utworzono Order Orła Białego. Ideę tę kontynuował Stanisław August, nadając Order Orła Białego oraz ustanawiając Order Świętego Stanisława i Order Virtuti Militari. Obok nich powstawać zaczęły również odznaczenia jako wyróżnienia niższej rangi. W Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim kontynuowano nagradzanie orderami oraz ustanawiano nowe odznaczenia. W powstaniu listopadowym nadawano jedynie Krzyż Wojskowy Polski. Wytworzył się więc w I połowie XIX w. nowożytny system orderowo-odznaczeniowy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przywrócono część orderów i utworzono nowe. W okresie międzywojennym obok orderów uchwalono powstanie nowych odznaczeń za zasługi wojenne i cywilne. Niektóre z nich nadawane są do dzisiaj.

Wykład "Ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej" towarzyszy wystawie "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości". Wstęp - 1 zł. Bilety są do nabycia w muzealnych kasach (Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Podchorążówka).

WYSTAWA "BLASK ORDERÓW W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"