Zapraszamy na recital Olgi Pasiecznik, podczas którego wybrzmią kompozycje Karola Szymanowskiego oraz Witolda Lutosławskiego.

Poezja dla dzieci ma w sobie szczególny urok - pełna jest magii, kolorów, niewiarygodnych historii i zaskakujących rozwiązań. Wdzięcz­­ny to materiał dla kompozytorów, którzy zaklęte w wierszach pełne oryginalności obrazy odmalowują za pomocą dźwięków. W przypadku cykli pieśni Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego podjęcie dziecięcej tematyki nie przeszkadza w kształtowaniu wyrafinowanych rozwiązań muzycznych, a artystyczny kunszt tej twórczości zapewnia jej stałe miejsce w repertuarze najwybitniejszych śpiewaczek.

Z zawierającej czterdzieści dziewięć wierszy książki Rymy dziecięce, jaką - zgodnie z intencją Iłłakowiczówny - "mogłoby napisać dziecko,  a jaką ma prawo napisać poeta", Szymanowski wybrał i umuzycznił dwadzieścia tekstów. Podobnie jak poetka spojrzała na świat oczami Krysi i Lalki, oprowadzających czytelnika po tym, co im najbliższe, tak i Szymanowski za pomocą a to żartobliwych, a to pełnych zadumy melodii zilustrował przeżycia małych bohaterek.

Tematyka dziecięca bliska była także Lutosławskiemu, autorowi kilkudziesięciu piosenek i pieśni utrzymanych w tym nurcie. O ich różnorodności przekonać się można choćby na podstawie dwóch prezentowanych podczas niniejszego koncertu cykli. Przeznaczone dla najmłodszych Piosenki dziecinne z 1947 r. do słów Juliana Tuwima zachwycają niezwykłą prostotą i naturalnym wdziękiem. Pełne humoru są również utwory ze zbioru "Chantefleurs et chantefables" z lat 1989-1990 do surrealistycznych tekstów Roberta Desnosa. Jednak stopień ich skomplikowania oraz wyszukane rozwiązania melodyczno-harmoniczne sprawiają, że zalicza się je do twórczości skierowanej do dorosłych - zarówno wykonawców, jak i słuchaczy.


PROGRAM
Karol Szymanowski (1882-1937) - Rymy dziecięce op. 49
słowa: Kazimiera Iłłakowiczówna
1. Przed zaśnięciem
2. Jak się najlepiej opędzać od szerszenia?
3. Mieszkanie
4. Prosię
5. Gwiazdka
6. Ślub królewny
7. Trzmiel i żuk
8. Święta Krystyna
9. Wiosna
10. Kołysanka Lalek
11. Gil i sroka
12. Smutek
13. Wizyta u krowy
14. Kołysanka Krysi
15. Kot
16. Kołysanka Lalki
17. Myszy
18. Zły Lejba
19. Kołysanka gniadego konia
20. Nikczemny szpak
Witold Lutosławski (1913-1994) - Piosenki dziecinne
słowa: Julian Tuwim
1. Taniec
2. Rok i bieda
3. Kotek
4. Idzie Grześ
5. Rzeczka
6. Ptasie plotki
Witold Lutosławski (1913-1994) - Chantefleurs et chantefables
słowa: Robert Desnos, transkrypcja: Eugeniusz Knapik
1. La Belle-de-Nuit
2. La Sauterelle
3. La Véronique
4. L’Eglantine, l’Aubépine et la Glycine
5. La Tortue
6. La Rose
7. L’Alligator
8. L’Angélique
9. Le Papillon

WYKONAWCY
Olga Pasiecznik - sopran
Krzysztof Trzaskowski - fortepian 


Czas trwania: ok. 1 h. Bilety do nabycia za pośrednictwem strony Polskiej Opery Królewskiej. Miejsca na widowni są nienumerowane.