Tworzysz, masz pasję, chcesz wyrazić swoje myśli rzeźbą i poznać tajniki pracy w formierni, weź udział w warsztatach artystycznych "Plastyka formy. Ciało" w Starej Oranżerii. Zajęcia skierowane są do osób w wieku 11-15 lat.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji warsztatów artystycznych dla młodzieży będzie ciało, jako element wielu przeplatających się dyskursów. Inspirując się dziełami z Królewskiej Galerii Rzeźby, uczestnicy zajęć tworzyć będą w formierni, nawiązującej do XVIII-wiecznego warsztatu, w którym wykonywano gipsowe kopie antycznych i nowożytnych rzeźb.

Muzeum zapewnia materiały plastyczne, opiekę merytoryczną, indywidualne konsultacje i niepowtarzalną, sprzyjającą skupieniu przestrzeń do pracy twórczej. Tematy i zadania poszczególnych warsztatów pozwolą uczestnikom zajęć poznać materiały, narzędzia i formy rzeźbiarskie, takie jak: ceramika, płaskorzeźba oraz rzeźba pełna.

Warsztaty odbywać się będą w soboty w godz. 14.30-16.30 w Starej Oranżerii. Obowiązują: bilet wstępu (25 zł/spotkanie) lub karnet (100 zł/karnet na pięć spotkań od lipca do listopada). Zapisy, informacje: warsztaty@lazienki-krolewskie.pl

TERMINY I TEMATY WARSZTATÓW:

28 lipca - Język
 #bycnajezykach, #nabracwodywusta, #wyjaccoskomuszust

25 sierpnia - Nos
#utrzeckomusnosa, #wodzickogoszanos, #cosidziejakkrewznosa

22 września - Ucho
#uchoDionizosa, #nadstawiacuszu, #osleuszy, #uchoigielne, #trabajerychonska

27 października - Oko
#Argusoweoko, #ciernwoku, #aniokoniewidzialoaniuchonieslyszalo, #miecoczyszerokootwarte, #bezzmruzeniaoka, #cosjestwidocznegolymokiem, #miecklapkinaoczach

24 listopada - Głowa
#mieccoswglowie, #postawiccosnaglowie, #coskomuschodzipoglowie, #stracicdlakogosglowe, #zglowa, #miecglowewchmurach


Prowadzący warsztaty:
Łukasz Orfiniak - ceramik, absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła na ASP we Wrocławiu. Zajmuje się edukacją ceramiczną, organizowaniem plenerów w technice raku i projektowaniem ceramiki.

Zofia Zaccaria - absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z grafiki warsztatowej), malarstwa na Accademia di Belle Arti di Perugia, języka i kultury włoskiej na Univerista per Stranieri di Perugia, Podyplomowego Studium Pedagogicznego ASP oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Malarka, specjalistka ds. edukacji, koordynatorka kreatywnych warsztatów rodzinnych oraz warsztatów artystycznych dla młodzieży w Ośrodku Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie.