Złożone relacje polsko-węgierskie na przestrzeni wieków będą tematem warsztatów dyskusyjnych, towarzyszących wystawie "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich".

Osią dyskusji będą rozmowy o postaciach szczególnie ważnych dla wspólnych dziejów Polski i Węgier - począwszy od Ludwika Węgierskiego poprzez Stefana Batorego i Józefa Bema aż po Henryka Sławika. W tle przedstawione zostaną polsko-węgierskie związki polityczne, gospodarcze i kulturowe, a także historia tworzenia się rzeczywistej i zmitologizowanej wspólnoty dwóch bratnich narodów.

Wstęp na każdy warsztat wynosi 1 zł. Obowiązują zapisy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 22 50 60 028. Zajęcia poprowadzi Michał Bąk, doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorem cyklu jest dr Kamil Frejlich z Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie.

TERMINY I TEMATY WARSZTATÓW

2 czerwca 2019 r., godz. 11.00, Podchorążówka
"Wspólnota tronów i konflikty interesów - od średniowiecza do wieku XVIII"

Czytając źródła z epoki oraz interpretując ikonografię, uczestnicy warsztatów przyjrzą się relacjom polsko-węgierskim od średniowiecza do końca XVIII w. Dowiedzą się, jak wyglądały ich początki oraz zastanowią się, jakie były cele zawierania unii personalnych między oboma krajami. Spróbują wyjaśnić, dlaczego Polska nie powstrzymała upadku Węgier w XVI w., i czy po Stefanie Batorym pojawili się jeszcze jacyś węgierscy pretendenci do tronu polsko-litewskiego. Ważnym elementem rozważań będą wpływy kultury węgierskiej w nowożytnej Rzeczypospolitej.

16 czerwca 2019 r., godz. 11.00, Podchorążówka
"Solidarność uciśnionych narodów - wiek XIX"

Czy w XIX w. Polacy i Węgrzy znaleźli się w podobnej sytuacji politycznej? Podczas warsztatów mowa będzie o tym, jaki wpływ na kształtowanie się idei przyjaźni polsko-węgierskiej mieli Józef Bem, Józef Wysocki i Edmund Ślaski. Uczestnicy warsztatów poznają motywacje Polaków, którzy chętnie angażowali się w węgierskie ruchy niepodległościowe.

30 czerwca 2019 r., godz. 11.00, Podchorążówka
"Na drodze ku współczesności - wiek XX"

Jakie wspólne interesy polityczne miały Polska i Węgry po I wojnie światowej? Jak wyglądały stosunki polsko-węgierskie w czasach II wojny światowej? Kim był dla Węgrów Henryk Sławik? Uczestnicy warsztatów prześledzą dzieje relacji polsko-węgierskich w XX w. Zastanowią się, jaki wpływ na oba społeczeństwa miała wspólna egzystencja pod jarzmem reżimów komunistycznych. Spróbują również znaleźć odpowiedź na pytanie, czy we współczesnej pamięci zbiorowej nadal żywa jest koncepcja przyjaźni polsko-węgierskiej.


Michał Bąk - magister historii, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie historią wojskowości, polityki i propagandy w XVIII w., w wolnych chwilach zajmuje się również innymi epokami i zagadnieniami.

WYSTAWA "BRATANKÓW DZIEJE WSPÓLNE. UNIKATY ZE ZBIORÓW BUDAPESZTAŃSKICH"