Postaci cesarza Józefa II Habsburga oraz cesarsko-królewskiej galerii malarstwa w Wiedniu poświęcony będzie wykład, który dr Michał Mencfel poprowadzi w ramach cyklu "Oświeceniowa republika władców”.

Galeria w wiedeńskim Belwederze była nie tylko wyrazem ambicji, prestiżu i artystycznych zainteresowań cesarza. Historia tego niezwykłego miejsca to także istotne przemiany, jakim podlegała kultura kolekcjonerska w drugiej połowie XVIII wieku.

Dr Mencfel opowie też o intrygach oraz skandalu, jakie miały miejsce na dworze cesarza Józefa II Habsburga.


Michał Mencfel - dr, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią kolekcjonerstwa europejskiego XVI-XIX wieku, nowożytną teorią sztuki oraz historią i ikonografią nauki. Autor książki Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wieku XVII i XVIII (2010) oraz redaktor lub współredaktor tomów: Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku (2014), Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji Gottholda Ephraima Lessinga (2012), Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła, osobowości, wybory, epoka (2010). Ostatnie lata poświęcił badaniom nad postacią i dziełem Atanazego Raczyńskiego. Obecnie przygotowuje obszerną biografię tego kolekcjonera i znawcy sztuki oraz krytyczną edycję jego dzienników i korespondencji.