Zapraszamy na wykład, który poświęcony zmianom zachodzącym w przestrzeni osiemnastowiecznej Warszawy.

XVIII wiek to ważny etap w dziejach miast europejskich. Wyróżniał się ich dynamicznym rozwojem przestrzennym i demograficznym. Podjęto wówczas szereg działań, które sprzyjały modernizacji ośrodków miejskich i zmianom panujących w nich warunków sanitarnych, m.in. poprzez poprawę stanu bruków i kanalizacji oraz oświetlenie ulic. Wypracowano konkretne rozwiązania dotyczące stanu zabudowy miejskiej oraz uregulowano zagadnienia odnoszące się do własności nieruchomości. Podobne inicjatywy podjęte zostały na terenie Warszawy. Celem wystąpienia będzie pokazanie procesu zmian zachodzących w przestrzeni osiemnastowiecznego miasta. Przedstawione zostaną źródła kartograficzne i pisane, które stanowią podstawę źródłową do prowadzenia badań nad tym zagadnieniem oraz założenia metody badawczej.

Wykład "Rekonstrukcja przestrzeni miejskiej na przykładzie osiemnastowiecznej Warszawy" odbywa się w cyklu "Warszawa oświecona - od konceptu do realizacji". Wstęp: 1 zł, bilety są do nabycia w muzealnych kasach (Stara Oranżeria, Podchorążówka) lub na stronie ewejsciowki.


Dr Marta Kuc-Czerep - adiunkt w Zakładzie Studiów Nowożytnych Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki miejskiej. Obecnie realizuje projekt dotyczący socjotopografii Warszawy w XVIII wieku.