Zapraszamy na wykład, podczas którego dr hab. Michał Zwierzykowski opowie o nastawieniu szlachty wobec XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Podstawą będą jego niemal ćwierćwieczne badania nad funkcjonowaniem samorządu szlacheckiego.

Osiemnaste stulecie to okres, w którym dużo dokonało się na drodze do wykształcenia nowoczesnego narodu polskiego, a jednocześnie wydarzenia rozgrywające się w tym czasie na ziemiach Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami, doprowadziły do rozbiorów państwa.

Podczas wykładu z cyklu "Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku" dr hab. Michał Zwierzykowski z Instytutu Historii UAM pokaże, czy i w jakim zakresie zmieniało się w XVIII w. szlacheckie myślenie o różnych sprawach państwa, a także jak kształtował się stosunek szlachty do ustroju państwa, jego wad i zalet, do fundamentalnych zasad i mitów. Podstawą wykładu będą prowadzone przez naukowca od niemal ćwierćwiecza badania nad funkcjonowaniem samorządu szlacheckiego i świata szlacheckiej polityki, głównie w Wielkopolsce w XVII i XVIII w.

Do pewnego czasu stan badań nad sejmikami był wysoce niezadowalający, choć historycy już od XIX w. wskazywali na nie jako podstawowe. Teraz udaje się uzupełnić część luk, co otwiera drogę do formułowania nowych wniosków, zmiany oceny różnych wydarzeń i procesów, a także do badania zagadnień dotychczas niewidocznych lub błędnie interpretowanych.

WYKŁADY Z CYKLU "CZY MOGŁA SIĘ URATOWAĆ? RZECZPOSPOLITA W XVIII WIEKU"