Doktorantów oraz słuchaczy studiów magisterskich zapraszamy do uczestnictwa w seminarium, poświęconym najnowszym badaniom na temat epoki stanisławowskiej. Wydarzenie odbywa się z okazji 257. rocznicy koronacji Stanisława Augusta.

Muzeum Łazienki Królewskie od 2014 r. wspomina rocznicę koronacji Stanisława Augusta (25 listopada 1764 r.) poprzez uroczyste seminaria naukowe z udziałem studentów i doktorantów, zajmujących się badaniami nad panowaniem ostatniego króla Polski. Tegoroczna edycja odbędzie się 25 listopada o godz. 18.00; w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom lub stacjonarnie na terenie Muzeum Łazienki Królewskie - w zależności od sytuacji epidemicznej, o czym uczestnicy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.

Proponowane wystąpienia mogą dotyczyć historii politycznej, historii sztuki, historii literatury, historii gospodarczej, historii prawa, historii społecznej i wszelkich innych dziedzin badań nad II poł. XVIII w. oraz dziedzictwem oświecenia. Prosimy o nadsyłanie abstraktów (do 1500 znaków + krótki opis spożytkowanej literatury i bazy źródłowej) na adres mailowy: p.skowronski@lazienki-krolewskie.pl do 17 października 2021 r. Wypowiedź powinna zostać przygotowana na 20 minut. Do udziału w konferencji zaprosimy trzech lub czterech uczestników. Zaproszenia dla zakwalifikowanych osób wyślemy do 30 października.