Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych, zwłaszcza ze szkół ponadpodstawowych, do udziału w interdyscyplinarnym seminarium szkoleniowym.

Spotkanie, organizowane w zabytkowych wnętrzach Łazienek Królewskich, traktujemy - na wzór XVIII-wiecznego salonu - jako formę wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji na temat kultury i historii nowożytnej oraz zastanowienia się, w jaki sposób problematykę tę można wykorzystać w praktyce szkolnej i w jakim zakresie edukacja muzealna może być pomocna w edukacji formalnej.

Wstęp - 1 zł (bilety można nabyć w muzealnych kasach w Podchorążówce i w Starej Oranżerii), obowiązują zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 22 50 60 183 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń), w zgłoszeniu należy podać informację o nauczanym przedmiocie i typie szkoły. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o udziale w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl.

10 października 2020 r., godz. 10.00-14.00, Biały Dom
"Stanisław Żółkiewski - buława i pióro"
Spotkanie dla nauczycieli historii, języka polskiego, filozofii i przedmiotów pokrewnych.
Hetman Stanisław Żółkiewski wybrany został przez Sejm na jednego z patronów roku 2020. Znany głównie jako wybitny dowódca wojskowy, był również aktywnym uczestnikiem życia politycznego Rzeczypospolitej oraz pisarzem, autorem m.in. słynnego "Początku i progresu wojny moskiewskiej". W pierwszej części spotkania, prowadzonej przez dr. Macieja Pieńkowskiego, uczestnicy zajęć przyjrzą się biografii zwycięzcy spod Kłuszyna. Dowiedzą się, z jakiego rodu pochodził i jak przebiegała jego kariera wojskowa oraz polityczna. Zastanowią się również nad rolą Żółkiewskiego w kampaniach wojennych oraz spróbują scharakteryzować jego poglądy na temat polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej. Porozmawiają ponadto o znaczeniu postaci hetmana w pamięci zbiorowej.

Druga część spotkania poświęcona będzie lekturze mniej znanego utworu Żółkiewskiego "Pobudki do cnoty", stanowiącej interesujący przykład recepcji historii starożytnej dla potrzeb XVII-wiecznej propagandy militarnej. Omówione zostaną konteksty historyczne i filozoficzne dzieła.

Prowadzenie: dr Maciej Pieńkowski, dr Kamil Frejlich, Joanna Szumańska.


Dr Kamil Frejlich (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - historyk, specjalista w zakresie historii społecznej i kulturowej epoki nowożytnej. Autor artykułów opublikowanych m.in. w "Przeglądzie Historycznym" i "Lietuvos istorijos studijos", biogramów w "Polskim słowniku biograficznym" oraz książki "Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog" (Warszawa 2017). Odbył staże w zbiorach rękopisów i starodruków w Wilnie. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki.

Dr Maciej Pieńkowski - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizuje się w dziejach parlamentaryzmu, wojskowości oraz kultury politycznej. Autor licznych artykułów i recenzji, współautor książki "Sejmiki mazowieckie wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1661-1665" (Oświęcim 2015). Pracuje w Wojskowym Biurze Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Joanna Szumańska (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - historyk teatru, historyk sztuki i muzealnik, doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki PAN, kustosz w Muzeum Łazienki Królewskie, związana z Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.