Nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza ze szkół ponadpodstawowych, zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnych seminariach szkoleniowych. Tematem przewodnim spotkań będzie propaganda.

Seminaria, organizowane za pomocą programu umożliwiającego komunikację zdalną, potraktujemy jako formę wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję do dyskusji na temat kultury i historii oraz spojrzenia na zagadnienia omawiane w szkole z perspektywy być może odmiennej niż codzienna. Interpretowane podczas zajęć materiały źródłowe o charakterze interdyscyplinarnym posłużyć mogą do pracy z uczniami na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i historii sztuki, zarówno w sytuacjach, gdy standardowo mówi się o propagandzie, jak i w takich, gdy o wątki dotyczące propagandy wzbogacić można narrację czysto faktograficzną.

Propaganda jest wszak zjawiskiem ponadczasowym, obecnym w życiu publicznym co najmniej od czasów najdawniejszych cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu. Jako działanie siłą rzeczy osadzone w bieżącym kontekście politycznym, społecznym i kulturowym wykazuje na ogromne bogactwo form, odnosi się również do przeróżnych treści. Podczas zajęć spróbujemy zinterpretować przykłady propagandy wyrażonej zarówno słowem pisanym, jak i językiem sztuki, pochodzące z końca XVII i z XVIII w. Zastanowimy się również nad istotą i celami propagandy, rozważymy, od czego zależy jej skuteczność, oraz odpowiemy na pytanie, czym się różni propaganda od ideologii i indoktrynacji.

Wstęp na każde ze spotkań - 5 zł; zakup biletów przez stronę e-wejściówki (doliczana jest opłata transakcyjna). Link do zajęć zostanie przesłany na adres e-mail użyty do dokonania rezerwacji i opłaty za zajęcia. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o udziale w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl.

TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ:

24 kwietnia 2021 r., godz. 11.00-12.30
"Uwolnienie od strachu czy pognębienie wolności? Konstytucja 3 maja"
Podczas zajęć przyjrzymy się przejawom propagandowego wykorzystywania Konstytucji 3 maja zarówno przez jej zwolenników, jak i przeciwników (w postaci konfederacji targowickiej, która sama zresztą stała się synonimem zdrady, nierzadko używanym w polskiej propagandzie politycznej). Przedmiotem naszego zainteresowania będą m.in. medale wybite w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej, wydarzenia organizowane z okazji pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji i ich oprawa wizualna oraz manifesty polityczne. Zastanowimy się ponadto nad znaczeniami nadawanymi "Ustawie Rządowej" również w innych momentach na przestrzeni 230 lat, które upłynęły od jej przyjęcia.

18 września 2021 r., godz. 11.00-12.30
"Model rycerskiej cnoty. Łazienkowski pomnik Jana III"
Spotkanie będzie okazją do zastanowienia się, w jakim kontekście i w jakim celu Stanisław August polecił postawić pomnik ku czci - jak głosi napis na tarczy - "ojczyzny i sojuszników obrońcy, któregośmy postradali roku 1696". Przyjrzymy się przebiegowi uroczystości odsłonięcia monumentu oraz powstałym wówczas utworom literackim, zarówno gloryfikującym ostatniego władcę Rzeczypospolitej, jak i wobec niego krytycznym. Postaramy się również wskazać wydarzenie, które sprawiło, że Jan III przestał być głównym bohaterem obchodów organizowanych przy jego pomniku.

27 listopada 2021 r., godz. 11.00-12.30
"Rządy saskiego Herkulesa. Wettynowie w Rzeczypospolitej"
Seminarium zostanie poświęcone propagandowym zabiegom Augusta II i Augusta III. Szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania będą okolicznościowe medale, służące wykorzystaniu sukcesów politycznych do budowania prestiżu władcy; przyjrzymy się również roli uroczystości dworskich i przedsięwzięć architektonicznych. Zastanowimy się, na jakim polu i dlaczego August II chciał przewyższyć chińskiego cesarza. Zapoznamy się ponadto z przyczynami i metodami budowania czarnej legendy czasów saskich za panowania Stanisława Augusta. Spotkanie towarzyszyć będzie wystawie czasowej "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej".


PROWADZENIE:
Dr Kamil Frejlich
- historyk, specjalista w zakresie dziejów nowożytnych. Autor artykułów opublikowanych m.in. w "Przeglądzie Historycznym" i "Lietuvos istorijos studijos" oraz biogramów w "Polskim słowniku biograficznym", współautor pracy "Egzamin maturalny. Historia. Poziom rozszerzony. Zbiór zadań. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli" (Warszawa 2015). Pracował jako nauczyciel oraz ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Kuratorium Oświaty w Warszawie.