Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza dzieci i opiekunów na wakacyjne spacery przyrodnicze po łazienkowskich ogrodach.

Dzieci w wieku 7-10 lat i opiekunów zapraszamy o godz. 10.00, zaś dzieci w wieku 11-13 lat i opiekunów o godz. 12.00; daty i tematy spacerów w poniższym harmonogramie. Start przed Pałacem Myślewickim. Wstęp: 5 zł / osoba (bilety do nabycia w kasie w Podchorążówce), zapisy: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl, liczba miejsc ograniczona.

TERMINY I TEMATY SPACERÓW

10 lipca - Wędrówki ptaków
Uczestnicy spaceru dowiedzą się, które gatunki wędrują i z jakich przyczyn, a które rezygnują z odlatywania do ciepłych krajów. Poznają wytrwałych wędrowców i ptaki, których wędrówki nie są zbyt dalekie.

15 lipca - Tropy i ślady zwierząt
Uczestnicy spaceru nauczą się rozpoznawać tropy i ślady pozostawiane przez zwierzęta. Dowiedzą się, w jaki sposób bezpiecznie obserwować można przedstawicieli fauny, by nie zakłócać ich spokoju i nie narazić siebie na niebezpieczeństwo.

17 lipca - Leśne zwierzęta, które zamieszkały  w miastach
Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jakich zaskakujących gości coraz częściej spotkać można obok ludzkich siedzib. Usłyszą o konsekwencjach, jakie wiążą się z bytowaniem zwierząt blisko człowieka i korzyściach, jakie czerpią z takiej sytuacji zwierzęta, a także o tym, co dzikim gatunkom zagraża w miastach.

29 lipca - Flora i fauna Łazienek Królewskich: wiosną, latem, jesienią i zimą
Łazienkowskie ogrody są piękne o każdej porze roku. Podczas spaceru można będzie dowiedzieć się, jak przyroda zmienia się wraz z nadejściem kolejnych pór roku, jak flora i fauna Łazienek Królewskich przystosowuje się do zmian temperatury i nasłonecznienia, a także kiedy kwitną i owocują różne gatunki roślin.

31 lipca - Wędrówki ptaków
Uczestnicy spaceru poznają przyczyny ptasich wędrówek. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują, i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów. Poznają gatunki, które fruwają dobrze i słabo, oraz wpływ techniki lotu na migrację. Dowiedzą się też, jak ptaki wybierają bezpieczne trasy wędrówek.

5 sierpnia - Jak zbudowany jest las?
Uczestnicy spaceru dowiedzą się, co to są bory, lasy, grądy i łęgi. Usłyszą, z jakich warstw składa się las w naszej strefie klimatycznej oraz jakie rośliny i zwierzęta w nim bytują.

7 sierpnia - Ptaki polskich lasów, łąk i pól i mokradeł
Uczestnicy spaceru poznają gatunki zamieszkujące łąki, pola, lasy i mokradła. Dowiedzą się, w jaki sposób środowisko życia wpływa na wygląd ptaków. Spotkanie urozmaicą ciekawostki na temat żyjących w Polsce przedstawicieli awifauny.

12 sierpnia - Zwierzęce rodziny w Łazienkach Królewskich
Uczestnicy spaceru poznają przedstawicieli łazienkowskiej fauny. Dowiedzą się, kiedy u poszczególnych gatunków pojawiają się młode, u których z nich potomstwem opiekują się samice, a u których oboje rodzice, które żyją w wielopokoleniowych rodzinach, a które samotnie.

19 sierpnia - Przyroda wokół nas, czyli jak być uważnym obserwatorem przyrody
Uczestnicy spaceru poznają najważniejsze gatunki drzew rosnące w łazienkowskich ogrodach. Dowiedzą się, jakie zwierzęta tu zamieszkują, czym się żywią i jak się zachowują. Nauczą się słuchać i patrzeć na otaczającą przyrodę, by móc z własnych obserwacji czerpać wiedzę o faunie i florze.

21 sierpnia - Poznajemy leśne drzewa
Uczestnicy spaceru poznają drzewa z polskich lasów i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Usłyszą o gatunkach rosnących na tym samym terenie i o tych, których naturalnie nie zobaczymy obok siebie. Zapoznają się też z warunkami, w których poszczególne drzewa czują się dobrze, i tymi, które im nie służą.

26 sierpnia - Pomysłowe rośliny, czyli jak rozsiewają się nasiona?
Uczestnicy spaceru poznają niezwykły świat nasion. Będą mogli zaobserwować, jak wyglądają nasiona roślin z łazienkowskich ogrodów. Dowiedzą się, w jaki sposób rozsiewają się poszczególne gatunki, a także jak zwierzęta i ludzie wykorzystują nasiona.

28 sierpnia - Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
Uczestnicy spaceru dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta i rośliny, w tym gatunki z łazienkowskich ogrodów, przygotowują się do zimy. Poznają sposoby, dzięki którym przedstawiciele fauny potrafią przetrwać niskie temperatury i poradzić sobie z brakiem pożywienia.

Grupy zorganizowane - na spacery przyrodnicze zapraszamy także grupy liczące 10 -15 osób. Tematyka spotkania dostosowana zostanie do wieku uczestników. Termin do ustalenia drogą mailową: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl.


Podczas warsztatów obowiązują obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną SARS-CoV-2, zajęcia odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, uczestnikom zapewniamy płyn do dezynfekcji. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć zostaną uprzednio zdezynfekowane. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi powyżej wytycznymi sanitarnymi i obowiązkiem złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.