Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza grupy zorganizowane na spacery przyrodnicze po łazienkowskich ogrodach.

Spacery odbywają się od poniedziałku do piątku (wrzesień-październik), termin i godzina ustalane są indywidualnie, start przed Pałacem Myślewickim. Opłata za spacer (ok. 60 minut): 8 zł/osoba (min. 120 zł za grupę), dwóch opiekunów bezpłatnie. Zapisy: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub 518 684 215.

TEMATY SPACERÓW

Tropy i ślady zwierząt (klasy I-IV szkoły podstawowej)
Uczestnicy spaceru nauczą się rozpoznawać tropy i ślady pozostawiane przez zwierzęta. Dowiedzą się, w jaki sposób można bezpiecznie obserwować przedstawicieli fauny, by nie zakłócać ich spokoju i nie narazić się na niebezpieczeństwo.

Leśne zwierzęta, które zamieszkały w miastach (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)
Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jakich zaskakujących gości coraz częściej spotkać można obok ludzkich siedzib. Usłyszą o konsekwencjach, jakie wiążą się z bytowaniem zwierząt blisko człowieka i korzyściach, jakie czerpią z takiej sytuacji zwierzęta, a także o tym, co dzikim gatunkom zagraża w miastach.

Zwierzęce rodziny w Łazienkach Królewskich (klasy I-V szkoły podstawowej)
Uczestnicy spaceru poznają przedstawicieli łazienkowskiej fauny. Dowiedzą się, kiedy u poszczególnych gatunków pojawiają się młode, u których z nich potomstwem opiekują się samice, a u których oboje rodzice, które zwierzęta żyją w wielopokoleniowych rodzinach, a które samotnie.

Przyroda wokół nas, czyli jak być uważnym obserwatorem (5-9 lat)
Uczestnicy spaceru poznają najważniejsze gatunki drzew rosnące w łazienkowskich ogrodach. Dowiedzą się, jakie zwierzęta tu zamieszkują, czym się żywią i jak się zachowują. Nauczą się słuchać i patrzeć na otaczającą przyrodę, by móc z własnych obserwacji czerpać wiedzę o faunie i florze.

Poznajemy leśne drzewa (klasy I-VIII szkoły podstawowej)
Uczestnicy spaceru poznają drzewa z polskich lasów i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Usłyszą o gatunkach rosnących na tym samym terenie i o tych, których naturalnie nie zobaczymy obok siebie. Zapoznają się też z warunkami, w jakich poszczególne drzewa czują się dobrze, i tymi, które im nie służą.

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? (klasy I-IV szkoły podstawowej)
Uczestnicy spaceru dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta i rośliny, w tym gatunki z łazienkowskich ogrodów, przygotowują się do zimy. Poznają sposoby, dzięki którym przedstawiciele fauny potrafią przetrwać niskie temperatury i poradzić sobie z brakiem pożywienia.


Podczas warsztatów obowiązują obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną SARS-CoV-2, zajęcia odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, uczestnikom zapewniamy płyn do dezynfekcji. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć zostaną uprzednio zdezynfekowane. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi powyżej wytycznymi sanitarnymi i obowiązkiem złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.