Zapraszamy na spotkanie poświęcone roli koni w formacjach granicznych w latach 1918-1939. Opowie o tym dr Antoni Krzysztof Sobczak, zastępca dyrektora ds. zarządzania w Muzeum Łazienki Królewskie.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Powozowni im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego (Stajnie Kubickiego). Wstęp - 1 zł, bilety są do nabycia w kasach Muzeum Łazienki Królewskie (Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Podchorążówka, Koszary Kantonistów).

Dr Antoni Krzysztof Sobczak opowie o służbie koni w formacjach granicznych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zwierzęta te przez stulecia były podstawowym środkiem transportu w wojsku. Formacje kawaleryjskie stanowiły trzon wielu armii. Rozstrzygały o losach bitew, kampanii i wojen. Dopiero mechanizacja spowodowała niemal całkowite wyparcie koni ze służby.

Jak zapisały się w historii II Rzeczypospolitej? Odzyskana w 1918 r. niepodległość wymagała zorganizowania formacji ochrony granic. Pierwsze działania w tej sprawie podjęła Rada Regencyjna. 18 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał tymczasowy dekret o utworzeniu Straży Granicznej. Była to formacja kawalerzystów, a konie stanowiły podstawę jej bytu, gdyż umożliwiały szybkie przemieszczanie się po bezdrożach terenów przygranicznych. Wykorzystywano je do jazdy wierzchem oraz jako zwierzęta juczne lub pociągowe do transportu uzbrojenia, wyposażenia i żywności.


"Spotkania kawaleryjskie", czyli wydarzenia o tematyce kawaleryjskiej i hipologicznej, odbywają się dwa razy w miesiącu. Są one częścią cyklu "Koń jaki jest każdy widzi", który obejmuje m.in. prelekcje i pokazy poświęcone tematyce konia, jego historii i obecności w życiu ludzi.  

Organizatorami są: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie oraz Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP.