Zapraszamy do oglądania wystawy plenerowej, przybliżającej dorobek prof. Longina Majdeckiego, wybitnego architekta krajobrazu i historyka sztuki, którego duża część życia zawodowego związana była z Łazienkami Królewskimi.

Pomysł organizacji wystawy poświęconej prof. Longinowi Majdeckiemu narodził się w Muzeum Łazienki Królewskie. Pracownicy w codziennej praktyce zawodowej - badaniach i opiece nad ogrodami Łazienek Królewskich, nieustannie korzystają z intelektualnej spuścizny wybitnego architekta krajobrazu - jedynego, jak dotąd, źródła tak kompleksowej wiedzy na temat łazienkowskich ogrodów, źródła powstałego nie tylko w oparciu o wnikliwie studia historyczne, lecz także w zetknięciu z żywą materią ogrodu, którą prof. Longin Majdecki tak dobrze czuł i rozumiał.

Wystawa jest pierwszym wydarzeniem z programu obchodów rocznicowych prof. Longina Majdeckiego, zaplanowanych z okazji zbliżającej się 25. rocznicy jego śmierci i 100. rocznicy urodzin. Nad realizacją programu czuwa komitet organizacyjny, w którego skład weszły instytucje, z którymi profesor był związany lub dla których jego działalność miała wielkie znaczenie:  ICOMOS Polska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Muzeum Łazienki Królewskie - koordynator wydarzenia.

PROGRAM OBCHODÓW ROCZNICOWYCH

Longin Majdecki (1925-1997) był wybitnym architektem krajobrazu, autorem projektów zagospodarowania i rewaloryzacji najważniejszych warszawskich parków, takich jak: Łazienki Królewskie z różanym amfiteatrem muzycznym, Centralny Park Kultury, Dolinka Służewska, Park Arkadia i Królikarnia, Park Kazimierzowski, Park Podzamcze, Park Sielecki, Ogród Sejmowy, Ogród Belwederski oraz cmentarz komunalny Wólka Węglowa, a także projektów zagospodarowania turystycznego Kampinoskiego Parku Narodowego, Lasku Lindego i Lasu Bielańskiego. Jego dorobek obejmuje w sumie ok. 350 projektów, realizowanych na terenie całej Polski.

Duża część życia zawodowego prof. Longina Majdeckiego związana była z Łazienkami Królewskimi. Pod jego kierunkiem zespół Biura Projektów Budownictwa Komunalnego "Stolica" opracował w latach 60. i 70. XX wieku projekt całościowy rekonstrukcji łazienkowskich ogrodów, który stał się podstawą do odbudowy i rewaloryzacji, oraz projekty szczegółowe dla konkretnych lokalizacji na terenie Łazienek. Każdy z nich obejrzeć można będzie na wystawie.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie projekty rewaloryzacji wykonane przez prof. Longina Majdeckiego doczekały się realizacji. Bardzo często są nieznaną kartą w historii danego założenia parkowego. Tym bardziej cenne jest ich pokazanie szerszej publiczności. Zestawienie projektu z minionych lat ze współczesnym zdjęciem lotniczym obiektu pozwala dostrzec różnice pomiędzy zamierzeniami projektanta a zagospodarowaniem.

Projekty pokazane na wystawie są tylko częścią ogromnego dorobku prof. Longina Majdeckiego. Nadal trwają kwerendy, archiwizacja i digitalizacja zbiorów. W nieodległej przyszłości Muzeum Łazienki Królewskie ma nadzieję udostępnić publiczności kolejne efekty pracy w tym zakresie.

Wystawę "Świat ogrodów Longina Majdeckiego" oglądać można od 10 do 31 lipca 2022 r. w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich oraz od 1 do 31 sierpnia 2022 r. w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola.


Koncepcja i koordynacja: Magdalena Lewna, Beata Kańska
Opisy plansz Muzeum Łazienki Królewskie, Ogród Belwederski, Centralny Park Kultury: Magdalena Lewna
Opisy plansz ogrody Warszawy i ogrody Polski: Beata Kańska, Anna Majdecka-Strzeżek
Współpraca i wsparcie merytoryczne: dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek
Projekt i opracowanie graficzne: Mariola Michałowska
Redakcja: Michał Traczyk
Digitalizacja zbiorów: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zdjęcia lotnicze: MGGP Aero

Plakat przedstawiający mapę, na którą po prawej stronie u góry nachodzą zielone liście. W lewym górnym rogu znajduje się logo Muzeum Łazienki Królewskie będące liściem w kształcie korony. Poniżej znajduje się napis