Zapraszamy na spotkanie z o. Wacławem Oszajcą, kapłanem katolickim i jezuitą, które odbędzie się w ramach cyklu "Światło literatury". Dawne i najnowsze utwory poety przeczyta Daniel Olbrychski. Sylwetkę o. Oszajcy przedstawi Sergiusz Sterna-Wachowiak. Jezuita będzie pytany nie tylko o źródła swojej niezwykłej liryki, ale też o jego stosunek do skomplikowanych relacji między sacrum a profanum we współczesnym świecie.

O. Oszajca, w swojej twórczości poetyckiej, prezentuje postawę religijności otwartej, i to w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, otwartej na inne światopoglądy, nawet te od katolicyzmu odległe, jeśli ich podstawą jest troska o człowieka i jego duchowość.

Po drugie, otwartej na wszystkie problemy ludzkiej egzystencji, łącznie z doświadczeniem radości płynącej ze smakowania życia, miłości (również w aspekcie erotycznym), ale też śmierci, choroby i przemijania. Jest to liryka, która wydaje się - na wzór oświeceniowy - przekraczać granice kultury narodowej. Można ją określić jako w pełni "śródziemnomorską", a jednocześnie niepozbawioną specyficznego rysu środkowoeuropejskiego: niezwykłego połączenia nostalgii i ironii.

Twórczość Oszajcy przekonuje, że dla chrześcijanina, ale i dla każdego wrażliwego człowieka przełomu tysiącleci, nie istnieje podział na sacrum i profanum, że to właśnie pełne otwarcie na ziemski dramat człowieka zwykle zostaje uświęcone.

Wacław Oszajca - ur. 1947 w Źwiartowie (pow. Tomaszów Lubelski), teolog po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ksiądz katolicki, jezuita. Okresowo przebywał i pracował w Niedrzwicy Kościelnej, Lubartowie, Łabuniach, Kaliszu, Gdyni, Poznaniu, Toruniu, Jastrzębiej Górze, a od 1995 w Warszawie. W latach 80. duszpasterz akademicki Politechniki Lubelskiej i przewodniczący Lubelskiego Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym.

Autor ponad 20 książek, głównie poetyckich, m.in. Zamysł (1979), Z głębi cienia (1981), Listy ze strajku (1983), Łagodność domu (1984), Naszyjnik umiłowanego (1984), Ty za blisko, my za daleko (1985), Mnie się nie lękaj (1989), Powrót Uriasza i inne wiersze (1992), Juda przyjdzie ostatni (1992), Z dnia na dzień (1994), Zebrane po drodze (1998), Reszta większa od całości (2003), Odwrócona perspektywa (2009), ale także eseistycznych, m.in. Przy świecy i ogarku. Rozmowy, eseje, szkice (1995), Msza w kolorach tęczy (2003), Niemszalne kazania (2010), Z Biblią przez cały rok. Opowieści dla dzieci (2011), przekładanych na niemiecki, włoski, rosyjski, ukraiński, węgierski. W 2015 opublikował tom felietonów biblijno-liturgicznych Uwierz Mu na słowo. Autor scenariuszy dla Teatru Polskiego Radia: Przyszli za późno, czyli w samą porę (2008), Czyściec Judy (2010), Ekspres Warszawa - Suwałki (2010).

Tłumacz, publicysta, komentator i dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Stale współpracuje z "Akcentem", "Sceną", "Tygodnikiem Powszechnym", "W Drodze", "Życiem Duchowym" i Polskim Radiem. Były redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego jezuitów "Przegląd Powszechny". Emerytowany wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, obecnie wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego "Collegium Bobolanum". Otrzymał m.in. nagrody im. Józefa Czechowicza (1991) oraz im. Świętego Brata Alberta - Adama Chmielowskiego (2010), a także medal "Zasłużony dla Tolerancji" (2000), medal Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" (2004), Złoty Krzyż Zasługi (2005), odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2010), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Cykl "Światło literatury” przygotowało Muzeum Łazienki Królewskie i Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent" http://www.akcentpismo.pl.

Projekt, którego koordynatorem jest dr Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny "Akcentu", nawiązuje do serii wykładów pt. "Oświeceniowa republika władców" oraz "Oświeceniowa republika marzeń” i jest namysłem nad współczesnością, w odpowiedzi na refleksję nad historią.

Prezentowani publiczności pisarze są na tyle odważni, że stawiają w swoich dziełach kluczowe dla naszych czasów pytania i na tyle odpowiedzialni, że nie formułują gotowych i jednoznacznych odpowiedzi.