Zapraszamy na wykład, podczas którego omówiony zostanie sposób ukazywania światła w twórczości XVII-wiecznych malarzy, w tym Rembrandta.

Luminizm to sposób przedstawienia światła w malarstwie. Określenie to jest używane, kiedy efekty światłocieniowe odgrywają w obrazie szczególnie ważną rolę. W dziełach Mattii Pretiego silne kontrasty światła i cienia budują dramatyzm oraz wspomagają narrację przedstawionych historii. Ważną lekcją w tym zakresie dla malarza był kontakt z twórczością Caravaggia i jego naśladowców. Nie było to jednak jedyne środowisko, w którym stosowano mocne kontrasty. Na wykładzie przeanalizujemy sposób ukazywania światła u takich malarz, jak Rembrandt, Peter Paul Rubens, Johannes Vermeer, Georges de la Tour i artyści hiszpańscy XVII wieku. Sięgniemy też po inne dziedziny sztuki - rzeźbę i architekturę, aby zastanowić się nad znaczeniem światła i teatralizacji w epoce baroku.

Wykład "W świetle baroku. Mattia Preti i luminizm XVII wieku" towarzyszy wystawie "Mattia Preti. Odkrywając barokowe tajemnice Malty" i odbywa się w ramach cyklu "Blask baroku, barok w blasku". Temat kontynuowany będzie podczas wykładu "Jak oświetlać dzieła sztuki?".


Przemysław Głowacki - historyk sztuki i edukator muzealny. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi swój autorski cykl wykładów w Zamku Królewskim w Warszawie, współpracuje też z wieloma innymi instytucjami kultury. Zajmuje się popularyzacją wiedzy o sztuce; prowadzi stronę internetową o sztuce i wystawach (artdone.pl).