Dzieci wraz z opiekunami zapraszamy na spacery po łazienkowskich ogrodach, przybliżające tajemnice tutejszej fauny o flory.

Udział w wakacyjnych spacerach przyrodniczych jest bezpłatny w ramach programu MKiDN "Kultura Dostępna". Start: przed Koszarami Kantonistów w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Dodatkowe informacje: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 518 684 215. Prowadzenie: Teresa Czarowska.

TERMINY I TEMATY SPACERÓW

14 lipca 2022 r., godz. 10.00-11.00
"Zwierzęce rodziny w Łazienkach Królewskich"

Uczestnicy spaceru poznają przedstawicieli łazienkowskiej fauny. Dowiedzą się, kiedy u poszczególnych gatunków pojawiają się młode, u których zwierząt potomstwem opiekują się samice, a u których oboje rodziców, które z nich żyją w wielopokoleniowych rodzinach, a które samotnie.

18 lipca 2022 r., godz. 10.00-11.00
"Tropy i ślady zwierząt"

Dzieci i opiekunowie ruszą śladami pozostawionymi w łazienkowskich ogrodach przez różne gatunki ptaków i ssaków. Dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta je zostawiają, i czym dokładnie są tropy. Będą potrafili odróżnić szyszkę, z której nasiona zjadł dzięcioł, od tej, którą pożywiła się wiewiórka, oraz poznać, czy w norze mieszka lis, czy borsuk.

25 lipca 2022 r., godz. 10.00-11.00
"Skrzydlaci przyjaciele"

Spacerując alejkami łazienkowskich ogrodów, dzieci i opiekunowie poznają wybrane gatunki ptaków występujące w Polsce. Dowiedzą się m.in., które z nich możemy spotkać w parku, a które tylko w lesie - z dala od ludzi. Spacer będzie okazją do poznania tajemnic ptasiego życia.

8 sierpnia 2022 r., godz. 10.00-11.00
"Jak być uważnym obserwatorem przyrody?"
Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jakie zwierzęta mieszkają w łazienkowskich ogrodach, czym się żywią i jak się zachowują. Poznają również najważniejsze gatunki rosnących tutaj drzew. Będą potrafili uważnie słuchać i patrzeć na otaczającą przyrodę, by móc z własnych obserwacji czerpać wiedzę o florze i faunie.

17 sierpnia 2022 r., godz. 10.00-11.00
"Leśni uciekinierzy, czyli o dzikich zwierzętach, które zamieszkały w miastach"
Spacer będzie okazją do poznania dzikich gatunków, które można spotkać w miastach. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, czego zwierzęta szukają w środowisku stworzonym przez człowieka, a także z jakimi zagrożeniami się zmagają. Będą potrafili mądrze pomagać dzikim gatunkom żyjącym w pobliżu naszych domów.

22 sierpnia 2022 r., godz. 10.00-11.00
"Poznajemy leśne drzewa"

Uczestnicy spaceru obejrzą najważniejsze gatunki leśnych drzew z łazienkowskich ogrodów. Poznają ich wymagania siedliskowe i cechy, dzięki którym można je rozróżnić.


Istnieje możliwość tłumaczenia spotkań na Polski Język Migowy. Zapotrzebowanie na PJM należy zgłaszać minimum tydzień przed zajęciami: l.butowska@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 518 684 215.


Teresa Czarowska - z wykształcenia i zamiłowania nauczyciel przyrodnik. Absolwentka Wydziału Nauki o Zwierzętach SGGW, podyplomowych studiów w Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW oraz studium pedagogicznego dla absolwentów szkół wyższych. Od lat uczy mądrej miłości do przyrody dzieci i młodzież nie tylko w szkole, lecz także w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, gdzie jest cenionym i lubianym edukatorem.