Zapraszamy na warsztaty teatralne "Iluzje", przygotowane przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Ich uczestnicy będą twórczo działać z teoretykami i pedagogami teatru.

Majowe spotkanie dla dorosłych poświęcone jest budynkowi teatralnemu, jako miejscu iluzji. Na przykładzie Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii uczestnicy warsztatów przeanalizują, w jaki sposób konstruowano iluzję w XVIII-wiecznym teatrze dworskim. Szczególną uwagę zwrócą na znaczenie architektury i dekoracji malarskich oraz sztuki perspektywy, traktowanych jako narzędzia artystyczne i polityczne.

Spotkanie poprowadzą dr Emilia Olechnowicz i pedagog teatru Magdalena Szpak.

Na zajęcia obowiązują zapisy: a.pietrzyk@lazienki-krolewskie.pl

Po otrzymaniu maila potwierdzającego należy wykupić bilet w cenie 15 zł w kasach Łazienek Królewskich. Liczba miejsc jest ograniczona. Koordynacja: Agata Pietrzyk-Sławińska. Więcej informacji: tel. 22 50 60 104.

Kolejne spotkanie z cyklu "Iluzje" odbędzie się 17 czerwca 2017 r.

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego