Zapraszamy na koncert, podczas którego wybrzmią znane polskie kolędy w jazzowych aranżacjach laureata nagrody Grammy, Włodka Pawlika.

Polskie kolędy to jedno z najistotniejszych kulturowych źródeł polskiej tożsamości narodowej. Odznaczając się niepowtarzalnym pięknem, są ważnym mostem łączącym pokolenia z tradycją i obyczajem. Pozostają inspiracją dla wielu polskich artystów; Fryderyk Chopin w genialny sposób wykorzystał melodię kolędy "Lulajże Jezuniu" w Scherzo h-moll op. 20.

"Polskie Kolędy" w wykonaniu laureata nagrody Grammy, Włodka Pawlika, nie są ich wierną kopią, lecz służą jako inspiracje do fortepianowych improwizacji, często wykraczających poza jazzowy idiom. Artysta unika prostych skojarzeń, tworząc jednocześnie jakby nowe muzyczne opowieści na temat poszczególnych kolęd. Aranżacje Pawlika są kreacją jego artystycznej osobowości, wymykającej się jakimkolwiek znanym w muzycznym świecie podziałom na style, gatunki czy epoki.

Bilety na koncert "Kolędy Polskie" są do nabycia za pośrednictwem serwisu kicket.com (doliczana jest opłata transakcyjna).