Zapraszamy na spotkania z cyklu "Wnętrze jako maskarada", które odbywać się będą w zabytkowych, oświeceniowych salach letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. Uczestnicy wydarzenia usłyszą o XVIII-wiecznych zabawach z maskami oraz literackich upodobaniach ostatniego władcy Polski. Przeniosą się też do świata teatralnej iluzji.

"Wnętrze jako maskarada" to cykl trzech spotkań z publicznością, które odbędą się w Sali Balowej i Gabinecie Królewskim w Pałacu na Wyspie oraz w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii. Zwiedzanie królewskich wnętrz połączone będzie z opowieścią na temat życia króla Stanisława Augusta i XVIII-wiecznego dworu.

Na każde ze spotkań obowiązuje bilet w cenie 10 zł, który można nabyć w kasach Łazienek Królewskich, oraz zapisy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 22 50 60 183. Koordynator projektu: Joanna Szumańska, j.szumanska@lazienki-krolewskie.pl.

Terminy i tematy spotkań:

"Wnętrze jako maskarada" - Sala Balowa w Pałacu na Wyspie
13 stycznia, godz. 11.00, Pałac na Wyspie

Spotkanie poświęcone będzie "zrytualizowanej rebelii", czyli osiemnastowiecznemu upodobaniu do maskarad. W Sali Balowej uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, dlaczego zabawy z ukrywaniem i zmianą swojego oblicza stały się częścią dworskiego życia towarzyskiego. Poznają również idee "życia na opak" oraz zastanowią się nad związkami karnawału z buntem społecznym oraz potrzebą, by od czasu do czasu postawić wszystko na głowie. Inspiracji dostarczą im maskarady w antycznych Saturaliach oraz dekoracje rzeźbiarskie i malarskie w Sali Balowej.

W drugiej części spotkania uczestnicy wydarzenia w barwnym orszaku z rzymskim bogiem Janusem na czele przemierzą Pałac na Wyspie, by poszukać najbardziej popularnych przykładów osiemnastowiecznych kostiumów. Dowiedzą się również, jakie stroje maskaradowe posiadał Stanisław August.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Martyka-Grudzień, psycholog, przewodniczka po Warszawie, studentka historii sztuki w Instytucie Sztuki PAN oraz edukatorka w Ośrodku Edukacji Muzealnej w Łazienkach Królewskich.

"Wnętrze jako maskarada" - Gabinet do Pisania Króla Jegomości w Pałacu na Wyspie
3 lutego, godz. 11.00, Pałac na Wyspie

Uczestnicy wydarzenia obejrzą Królewski Gabinet Stanisława Augusta - miejsce, w którym władca, przebywając w Pałacu na Wyspie, spędzał najwięcej czasu. To tu odpisywał na listy, sygnował dokumenty, planował reformy, obmyślał upiększanie swoich rezydencji, a przede wszystkim czytał. Król był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, wielkim erudytą i miłośnikiem literatury. Świetnie znał język angielski i bardzo cenił angielską literaturę: Szekspira, Miltona, Pope’a, Swifta, Sterne’a, Richardsona i Fieldinga. Uczestnicy spotkania zastanowią się nad wpływem, jaki wywarły na Stanisława Augusta jego lektury, oraz nad kulturotwórczą rolą literatury. Omówią też pokrótce księgozbiór, który znajdował się w łazienkowskiej bibliotece oraz w głównej bibliotece monarchy na Zamku Królewskim. Poznają ponadto historie najsłynniejszych bibliotek - tych realnie istniejących i tych będących literacką fikcją.

Spotkanie poprowadzi Karolina Rychter, doktor filozofii związana z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, badająca zależności między filozofią a literaturą, redaktor "Eidos. A Journal for Philosophy of Culture".

"Wnętrze jako maskarada" - Teatr Królewski w Starej Oranżerii
25 marca, godz. 11.00, Stara Oranżeria

Podczas spotkania uczestnicy wydarzenia przeniosą się do świata teatralnej iluzji, obecnego nie tylko scenie, ale też w innych przestrzeniach teatralnego gmachu. W Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii ujrzą mitologiczną rzeczywistość dzięki freskom Jana Bogumiła Plerscha (plafon z Apollinem na kwadrydze), poczują również ducha teatru, oglądając wizerunki wielkich dramatopisarzy i loże wypełnione osiemnastowieczną widownią. Tak skonstruowana sala wydaje się być swoistym wehikułem, pozwalającym na podróż w czasie.

Spotkanie poprowadzi Patryk Kencki - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, sekretarz redakcji "Pamiętnika Teatralnego", wykładowca na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Instytucie Sztuki oraz w Instytucie Badań Literackich PAN.