Szósty wykład z cyklu "Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku", poświęcony jest postaciom z XVIII w., które w swoim życiu stanę­ły wobec trudnych wyzwań i rozmaicie się do nich ustosunkowały.

Omówione zostaną sylwetki duchownych: Macieja Dogiela, pochodzącego spod Lidy pijara, nauczyciela, pracowitego i nieugiętego reformatora oraz edytora, a także Kajetana Sołtyka, księcia Kościoła i senatora, nieprzejednanego wroga Hugona Koł­łątaja, ale i więźnia w Kałudze, a potem pacjenta, trwającego w wywołanym chorobą osamotnieniu.

Podczas wykładu usłyszymy także o Andrzeju Mokronowskim, postaci z kategorii zacierających za sobą ślady działaczy, podejmujących się trudnych negocjacji i utrzymujących umiejętnie kontakty ze skłóconymi obozami politycznymi, pioniera wolnomularstwa w Rze­czypospolitej.

Mowa będzie również o jednej z uczonych dam, Mariannie z Ciecierskich Skórzewskiej, Ma­zowszance wydanej za Wielkopolanina, w zaciszu domowym pochłaniającej wiedzę, docenionej bardziej przez króla pruskiego Fryderyka Wielkiego niż przez swe oto­czenie, przedstawicielce konfederatów barskich.


Dr Maria Czeppe - historyk, badacz dziejów Rzeczypospolitej w czasach saskich i stanisławowskich, pracownik i od 2002 r. kierownik Pracowni Staropolskiej Pol­skiego Słownika Biograficznego w Instytucie Historii PAN, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, autorka monogra­fii "Kamaryla pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750-1763" oraz artykułów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, w tym ponad 70 biogramów w "Polskim słowniku biograficznym".

CYKL WYKŁADÓW "CZY MOGŁA SIĘ URATOWAĆ? RZECZPOSPOLITA W XVIII WIEKU"