Zapraszamy na wykład, podczas którego poznamy najciekawsze przykłady oranżerii i szklarni we współczesnej Polsce, a także zgłębimy tajniki ich rekonstrukcji, modernizacji i adaptacji.

Na skutek obu wojen światowych polskie ogrody poniosły straty na niespotykaną wcześniej skalę. Zniszczeniu uległo wiele historycznych oranżerii i szklarni oraz przechowywane w nich kolekcje roślin egzotycznych. Przepadły nośniki tradycyjnego rzemiosła - od przepastnych archiwów i bibliotek po ogrodowe warsztaty. Zmiana granic państwa i nacjonalizacja majątków ziemskich w 1944 roku przerwała wielowiekowe tradycje kultury oranżeryjnej dawnej Polski. Przed architektami i ogrodnikami stanęło niezwykle trudne zadanie odbudowy. Działania konserwatorskie zrealizowane w kolejnych dekadach pozwoliły przywrócić wybranym obiektom dawną świetność. Dodano im również nową jakość dzięki najnowszym zdobyczom techniki. Jednym z przykładów był ogród zimowy w Nowej Oranżerii w Łazienkach Królewskich prof. Longina Majdeckiego z 1971 roku. Projekt przewidywał baseny, fontanny, a nawet ogrzewanie nadmuchowe i zraszacze wytwarzające sztuczny deszcz.

Podczas wykładu poznamy najciekawsze przykłady oranżerii i szklarni we współczesnej Polsce, a także zgłębimy tajniki ich rekonstrukcji, modernizacji i adaptacji. Obejrzymy również ogrody historyczne, w których ponownie są eksponowane rośliny egzotyczne, m.in. Łazienki Królewskie oraz pałace w Wilanowie, Nieborowie i Białymstoku.

Wykład odbywa się w ramach projektu "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.


Jacek Kuśmierski - architekt krajobrazu i muzealnik. Obecnie zajmuje stanowisko specjalisty ds. ogrodów historycznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i realizuje doktorat wdrożeniowy "Techniczne, estetyczne i zarządcze standardy odtwarzania kolekcji roślin egzotycznych w ogrodach historycznych na przykładzie rezydencji wilanowskiej" na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Jest współzałożycielem Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda oraz współpracownikiem Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (ERHG). Jego zainteresowania badawcze obejmują kulturową historię ogrodów, ochronę i konserwację zieleni zabytkowej, architekturę krajobrazu, muzealnictwo i turystykę ogrodową.