Zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej sojuszowi polsko-ukraińskiemu w roku 1920, w obliczu agresji bolszewickiej. Ekspozycja prezentowana będzie w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich.

Wystawa "Za naszą i Waszą wolność" przygotowana została z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz sojuszu wojskowego atamana Symona Petlury i marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ekspozycja przybliża historię współpracy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz Wojska Polskiego w obronie Polski i Europy przed najazdem bolszewickim w 1920 r. Efektem wspólnych działań była m.in. wyprawa kijowska, skuteczna obrona Zamościa pod dowództwem pułkownika Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki oraz "Cud nad Wisłą". Wydarzenia te są świadectwem szczególnych więzi i polsko-ukraińskiego braterstwa broni.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 15 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich.

Organizator: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Partnerzy: Fundacja Wolność i Demokracja, Muzeum Łazienki Królewskie, Związek Ukraińców w Polsce, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Kurator wystawy: Robert M. Czyżewski
Tekst wystawy i konsultacja historyczna ilustracji: dr hab. Stanisław Stępien
Redakcja językowa, korekta: Halina Wojnarska
Projekt graficzny, skład i łamanie: Robert P. Stachowicz
Koordynator: Małgorzata Wójcik