Zapraszamy do oglądania wystawy plenerowej, ukazującej aktualną działalność Zakonu Maltańskiego w Polsce, który jest najstarszą organizacją humanitarną na świecie.

Ekspozycja w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich towarzyszy wystawie czasowej "Mattia Preti. Odkrywając barokowe tajemnice Malty" w Podchorążówce, przybliżającej twórczość wybitnego włoskiego artysty, członka i malarza Zakonu Maltańskiego. Plenerowa prezentacja przygotowana została w oparciu o wielowiekową dewizę Zakonu Maltańskiego: TuitioFidei et ObsequiumPauperum - Obrona Wiary i Pomoc Potrzebującym. Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego, zwany Rodyjskim i Maltańskim, a w skrócie Zakonem Maltańskim, jest najstarszą organizacją humanitarną na świecie, świadczącą nieprzerwanie od XI wieku wszechstronną pomoc dla osób poszkodowanych z powodu chorób, konfliktów wojennych i kataklizmów.

Wystawa przybliża historię Zakonu Maltańskiego, szpitalniczo-humanitarny charakter organizacji oraz obszar działania, tj. wsparcie osób niepełnosprawnych, chorych, najuboższych, seniorów i poszkodowanych wojnami.

Zakon Maltański, założony w 1113 r., aktualnie z siedzibą w Rzymie, jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Posiada własny rząd, niezależne sądownictwo, dwustronne stosunki dyplomatyczne z 110 państwami i zasiada jako stały obserwator w międzynarodowych organizacjach, np. ONZ. Operacyjna działalność Zakonu Maltańskiego prowadzona jest przez sześć Wielkich Przeoratów, pięć Podprzeoratów i 48 Krajowych Związków Kawalerów Maltańskich na pięciu kontynentach. Zakon wydaje własne paszporty i znaczki pocztowe oraz powołuje instytucje publiczne, mające niezależną osobowość prawną. Życie Zakonu Maltańskiego jest regulowane Kartą Konstytucyjną i Kodeksem, które były znowelizowane w 2022 r. Wielki Mistrz przewodniczy Zakonowi jako władca i zwierzchnik religijny.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

W Polsce Zakon Maltański działa poprzez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, kierowany przez 8-osobowy zarząd, na czele którego stoi prezydent. Związek powołał pięć fundacji, w ramach których prowadzi następujące ośrodki i projekty pomocy: Centrum Pomocy Bł. Gerarda w Barczewie (szpital z 77 łóżkami), Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku (dla stu osób dotkniętych chorobą psychiczną), Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie (dla 25 osób z dysfunkcjami psychicznymi), Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu (dla 50 uczestników), Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom (dla 650 dzieci rocznie), Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Krakowie (dla 60 dzieci), Centrum Pomocy Komandoria w Poznaniu (dla 500 osób rocznie), 16 oddziałów Maltańskiej Służby Medycznej, Centra Pomocy osobom z niepełnosprawnościami w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.

Związek Maltański realizuje ponadto szereg wieloletnich programów i projektów pomocowych, w tym międzynarodowy projekt Opłatka Maltańskiego (wigilia Bożego Narodzenia dla 3500 osób samotnych i potrzebujących), Zimowiska i Kolonie Maltańskie, Integracyjne Obozy dla Osób Niepełnosprawnych w Szczyrzycu, Kluby Seniora i Juniora, jak również pielgrzymki z podopiecznymi do Lourdes i Częstochowy. Wszystkie działania Związek Polskich Kawalerów Maltańskich prowadzi w oparciu o nieodpłatną pracę swoich członków, a świadczona przez kawalerów i damy maltańskie w Polsce pomoc odzwierciedla dewizę TuitioFidei et ObseqiumPauperum.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki