Zapraszamy na wykład, podczas którego poznamy dzieje podmiejskiej rezydencji znamienitych rodów Radziejowskich i Krasińskich.

Wykład to opowieść o historii założenia, jego twórcach, bogatej przeszłości i dzisiejszej funkcji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona otoczeniu imponującego pałacu - głównym bohaterem będzie bowiem radziejowicki park, swoiste ponadczasowe theatrum sztuki i natury.

Wykład odbywa się w ramach projektu "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.


Dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz - absolwentka Oddziału Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1992) oraz Podyplomowych Studiów Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW (1997); obie prace dyplomowe wykonane pod kierunkiem prof. dr. hab. Longina Majdeckiego. Doktorat uzyskała na SGGW (2002). Od 1994 r. zatrudniona na macierzystej uczelni; najpierw jako asystent w Katedrze Urządzania i Pielęgnowania Krajobrazu OAK, następnie adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu. Zawodowo i naukowo związana z problematyką konserwacji, pielęgnacji i ochrony zabytkowych parków, ogrodów oraz układów towarzyszącym drogom (aleje, drzewa przyuliczne). Powiązane zainteresowania badawcze: historyczna zieleń Warszawy, forma i funkcja zadrzewień w krajobrazie, roślinność w kompozycji przestrzennej o różnej skali (urbanistycznej, krajobrazowej, obiektowej). Autorka publikacji w tym zakresie, a także ekspertyz, opracowań studialnych i projektowych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (Oddział Warszawski, Sekcja Architektury Krajobrazu) oraz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (członek zarządu Oddziału Warszawskiego).