Dzieci wraz z opiekunami zapraszamy do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa na spotkania poświęcone wymarłym, ginącym i ocalonym gatunkom zwierząt.

Bezpłatne wejściówki są do odebrania w dniu wydarzenia w kasie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (Koszary Kantonistów). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wejść.

11 listopada 2018 r., godz. 12.00, "Zwierzęta wymarłe"
Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jakie zwierzęta uważa się za wymarłe. Poznają gatunki, do wyginięcia których przyczynił się człowiek, oraz te, które wyginęły w sposób naturalny. Posłuchają ciekawostek o ptaku dodo, gołębiu wędrownym, tarpanie, turze, norce europejskiej i dropiu.

18 listopada 2018 r., godz. 12.00, "Zwierzęta ginące"
Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób człowiek stara się ratować ginące gatunki, a także jaka jest rola parków narodowych i ogrodów zoologicznych w tego typu działaniach. Będą wiedzieli, jakich pamiątek nie należy przywozić z zagranicy. Posłuchają również ciekawostek o bizonie, tygrysie, nosorożcu, słoniu i krokodylu. 

25 listopada 2018 r., godz. 12.00, "Zwierzęta uratowane"
Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób udało się uratować: żubra, wilka, sokoła wędrownego, puchacza, żółwia i dropia. Poznają rolę, jaką pełnią ogrody zoologiczne w procesie reintrodukcji ginących gatunków. Przekonają się również, że każda ingerencja w ekosystem musi być przemyślana.