Najznamienitsze polskie rezydencje królewskie na współczesnych i archiwalnych fotografiach, a także unikatowe, niepublikowane wcześniej materiały prezentujące ich architektoniczną okazałość – wszystko to można zobaczyć w albumie „Rezydencje królewskie” wydawnictwa BOSZ. Daje on czytelnikom okazję do podróży po najważniejszych polskich zabytkach i poznania ich historii.  

W bogato ilustrowanej książce przedstawiono cztery polskie rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Pałac Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie. – To jedne z najważniejszych zabytków dziedzictwa polskiej kultury i historii. Są świadectwem naszych długich i skomplikowanych dziejów. Ich wspaniała i tragiczna przeszłość odzwierciedla losy całej Rzeczpospolitej w minionych stuleciach – czytamy we wstępie do albumu, pod którym podpisali się Jan Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.