2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Kobieta, mężczyzna i dwie kobiety siedzą obok siebie na krzesłach.
Fot. Paweł Czarnecki

Państwo polskie od lat przywiązuje dużą wagę do europejskiego dziedzictwa. Dzięki szacunkowi dla dziedzictwa istniejemy jako wspólnota i jako państwo - mówił wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej na temat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

W konferencji prasowej, która 30 stycznia 2018 r. odbyła się w Pałacu na Wyspie, udział wzięli: wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, polska koordynatorka ERDK 2018 i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie Agata Wąsowska-Pawlik, badaczka zagadnień dziedzictwa kulturowego i historyk sztuki prof. Maria Poprzęcka oraz zastępca kierownika Działu Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Paulina Szulist-Płuciniczak.

Minister kultury podkreślał, że dzięki szacunkowi dla dziedzictwa potrafimy w odpowiedni sposób edukować kolejne pokolenia i we właściwy sposób je uwrażliwiać. Zwrócił ponadto uwagę, że Polska posiada dokonania historyczne, jeśli chodzi o Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ponieważ już w pierwszym wydaniu tej listy były obiekty polskie. Przypomniał również, że w Polsce znajdują się obiekty posiadające Znak Dziedzictwa Europejskiego (Unia Lubelska, Stocznia Gdańska, cmentarz z I Wojny Światowej w Łużnej, Konstytucja 3 Maja).

- Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego jest okazją, żeby podsumowywać to, co zostało zrobione i mówić dlaczego to jest ważne i jak będziemy nasze działania w tym zakresie rozwijać w przyszłości - zaznaczył prof. Gliński.

Polska koordynatorka ERDK 2018 wyjaśniła, że Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego jest inicjatywą unijną, podjętą decyzją Parlamentu Europejskiego. - W decyzji podkreślono, że ten rok ma zachęcać do docenienia dziedzictwa kulturowego, zachęcać do wszelkich działań na rzecz jego promocji, na rzecz promocji ochrony i zwiększania dostępu do dziedzictwa kulturowego - podkreśliła Wąsowska-Pawlik. - Dostajemy sygnał, że nie tyko w Polsce, ale w całej Europie ten rok celebrowany będzie w wyjątkowy sposób - dodała polska koordynatorka ERDK 2018.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 ma uwidocznić bogactwo dziedzictwa kulturowego Europy, ukazując jego znaczenie w umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości Europy. Ogólnoeuropejska kampania opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. We wszystkich krajach Unii Europejskiej odbędą się z tej okazji tysiące wydarzeń i projektów, m.in. wystawy, seminaria, publikacje książek i konkursy. Organizacją ERDK 2018 w Polsce zajmuje się Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Jak przebiegać będzie ERDK?

W Polsce w ramach ERDK zaplanowano m.in. następujące wydarzenia:

• Cykl otwartych dla publiczności seminariów w różnych miastach Polski na temat społecznego i gospodarczego potencjału dziedzictwa (kwiecień-październik);

• Publikacja książki o dziedzictwie dla dzieci "Bestiariusz polski" (tytuł roboczy), we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry (wrzesień);

• Wystawa "Architektura niepodległości w Europie Środkowej" na temat tego, w jaki sposób architektura po I wojnie światowej wpływała na proces formowania się tożsamości młodych państw (październik);

• Ogólnoeuropejska akcja Ring the Bells - bicie w dzwony w celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Pokoju (21 września, godz. 18.00);

• Rendez-vous w ogrodzie - organizowane z inicjatywy francuskiego koordynatora ERDK 2018 dni historycznych i współczesnych ogrodów w Europie (1-3 czerwca);

• Konkurs dla profesjonalistów i amatorów na gadżety inspirowane dziełami sztuki dostępnymi w ramach otwartych zasobów (maj-wrzesień);

Europejskiemu Rokowi Dziedzictwa Kulturowego 2018 towarzyszyć będzie atrakcyjna kampania edukacyjno-informacyjna na ulicach polskich miast, poświęcona różnym - często mniej oczywistym - aspektom dziedzictwa kulturowego.

Warto podkreślić, że Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego zbiega się z kulminacją obchodów stulecia odzyskania polskiej niepodległości. Program "Niepodległa" na lata 2017-2021 zgodny jest z dokumentami strategicznymi na szczeblu europejskim, w szczególności z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Cel programu "Niepodległa", czyli budowanie wspólnoty obywatelskiej, opiera się na wspólnym podejściu do dziedzictwa kulturowego - zarówno materialnego, jak i niematerialnego.

Europejczycy o dziedzictwie kulturowym

Według badania Eurobarometru, opublikowanego w grudniu 2017 r., 8 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe ma znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa i całej Unii Europejskiej. 70 proc. Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Zdaniem 9 na 10 badanych osób, dziedzictwo kulturowe powinno być przedmiotem nauczania w szkołach.

W Unii Europejskiej w sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje ponad 300 tys. osób, a 7,8 mln europejskich miejsc pracy - w turystyce czy budownictwie - jest z nim pośrednio związanych.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki