285. urodziny króla Stanisława Augusta

Fot. Paweł Czarnecki

Koncert muzyki dawnej oraz tańce dworskie uświetniły uroczystość zorganizowaną na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 285. rocznicy urodzin Stanisława Augusta, ostatniego króla Polski. Zapraszamy do oglądania fotorelacji z tego wydarzenia.

Uroczystość z okazji królewskich urodzin odbyła się w Sali Wielkiej 21 stycznia 2017 r. Goście zaproszeni przez Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Łazienki Królewskie wysłuchali koncertu muzyki dawnej, przeplatanego poezją i prozą z XVIII wieku, dedykowaną Stanisławowi Augustowi. Zaprezentowane zostały także tańce dworskie w wykonaniu tancerzy baletowych pod kierownictwem Joanny Lichorowicz. Całość ubarwiły stroje z epoki ostatniego władcy Polski.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki

Ostatni król Polski

Stanisław August urodził się 17 stycznia 1732 r. w Wołczynie, jako szóste dziecko Stanisława Poniatowskiego i Konstancji Czartoryskiej. Dzięki pozycji rodziny otrzymał wszechstronne wykształcenie. W 1764 r., podczas wolnej elekcji, został wybrany na króla Polski.

Od początku swojego panowania był zwolennikiem reform. W 1765 r. założył Szkołę Rycerską - elitarną uczelnię wojskową, która miała kształcić przyszłą armię. Utworzył też, stanowiącą zalążek rządu, konferencję króla z ministrami i kancelarię królewską. Z kolei w 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej - pierwsza na świecie centralna instytucja o charakterze dzisiejszego Ministerstwa Edukacji. Za jedno z największych osiągnięć króla uważa się Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 r., pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po Stanach Zjednoczonych, nowoczesnej ustawy zasadniczej.

Stanisław August był też wielkim mecenasem sztuki i literatury. Organizował słynne obiady czwartkowe, na które zapraszał uczonych, pisarzy oraz poetów.

Działania władcy ograniczały jednak pieniądze, których ciągle brakowało w królewskiej kasie. Rzeczpospolita bez pieniędzy i armii nie miała wystarczającej siły, aby oprzeć się zaborcom. 25 listopada 1795 r. Stanisław August abdykował. Zmarł 12 lutego 1798 r. na wygnaniu w Petersburgu. Jego prochy spoczęły w katedrze św. Jana w Warszawie.

ESEJ PROF. DR HAB. ANNA GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ O STANISŁAWIE AUGUŚCIE