Abp Migliore uhonorowany odznaczeniem "Bene Merito"

Fot. Paweł Czarnecki

Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odebrał z rąk ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego odznaczenie "Bene Merito" za działalność wzmacniającą pozycję naszego kraju na świecie. Uroczystość odbyła 1 lipca 2016 r. w Pałacu na Wyspie.  

Abp Migliore, który jest nuncjuszem w Polsce od 2010 r., został mianowany nuncjuszem w Rosji. Jego misja w naszym kraju zakończy się po Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się pod koniec lipca.

- Ksiądz arcybiskup wspaniale zasłużył się i przyczynił do wzmocnienia relacji bilateralnych, jak i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Stąd mam wielką przyjemność wręczyć księdzu arcybiskupowi to odznaczenie "Bene Merito” - powiedział szef MSZ.

- Mamy nadzieję, że po latach spędzanych w Polsce ksiądz arcybiskup pozostanie polskim ambasadorem, gdziekolwiek będzie pracował, będzie dobrze wspominał Polskę i będzie również przypominał o polskich interesach, polskiej historii i kulturze oraz polskich problemach. Szczególnie w Rosji, z którą mamy tyle spraw do załatwienia teraz - zaznaczył Waszczykowski.

Abp Migliore zapewnił, że podczas swojej misji w Moskwie, będzie nie tylko pamiętał o Polsce, ale też świadczył o "szlachetności narodu polskiego i o dobrej woli Polaków", aby w ten sposób promować dobre relacje naszego kraju z państwami sąsiednimi.

Odznaczenie "Bene Merito", ustanowione w 2009 r., przyznawane jest w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki