Benefis Andrzeja Krzeczunowicza i nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Teatrze Królewskim

Fot. Paweł Czarnecki

Jubileusz 85-lecia Andrzeja Krzeczunowicza, dziennikarza i wieloletniego pracownika Radia Wolna Europa odbył się w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii. Uroczystość była też okazją do świętowania 70-lecia Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, który w Łazienkach Królewskich przyznał swoje doroczne nagrody: za całokształt twórczości - poetce Annie Frajlich, a za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie - prof. Ewie Thompson.

Andrzej Krzeczunowicz, który obecnie kieruje Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie, mówił podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich, że 70. rocznica ZPPnO, to okazja, by podkreślić, że dziś "trzeba myśleć o tych wszystkich Polakach, którym grozi wynarodowienie, nie tylko na Wyspach, ale we wszystkich krajach, do których pojechali zarabiać na życie".

Andrzej Krzeczunowicz wraz z małżonką w Teatrze Królewskim, fot. Paweł Czarnecki

Upowszechnianie kultury polskiej na świecie jest jednym z celów ZPPnO. Temu też służą przyznawane przez Związek nagrody. W tym roku otrzymały je poetka Anna Frajlich oraz profesor Ewa Thompson.

Pierwsza laureatka jest autorką dziesięciu tomów poezji, tomu prozy oraz dwóch tomów dotyczących wybitnych polskich poetów-emigrantów: Józefa Wittlina i Czesława Miłosza. Od 46 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Na State University New York i Columbia University w Nowym Jorku wykłada język polski i literaturę polską.

W jej utworach obecne są tematy, takie jak podróż, przemijanie czasu, poszukiwanie nie tylko własnego miejsca, ale też dobra i piękna - To twórczość o głębokim humanistycznym wymiarze. będących uniwersalnym doświadczeniem wpisanym od zawsze w ludzki los, nie tylko emigrantów XX wieku - zaznaczyli jurorzy.

Nagrodę za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie otrzymała profesor Ewa Thompson, profesor literatury porównawczej i slawistyki na Rice University, od dziesięcioleci aktywna w udostępnianiu i promowaniu kultury polskiej w Ameryce. - Erudycja slawisty, zwłaszcza w dziedzinie literatury rosyjskiej, która zaowocowała szeregiem książek i dziesiątkami artykułów, pozwoliła jej na wyjaśnienie i sprostowanie wielu mitów i stereotypów na temat historii i kultury polskiej, które krążą w społeczeństwie amerykańskim - napisało w komunikacie jury. 

Założone w 1981 r. przez prof. Thompson pismo "Sarmatian Review", poświęcone kulturze, historii i społeczeństwom Europy Wschodniej, uwzględnia m.in. tłumaczenia klasyki polskiej i recenzje ważniejszych publikacji książkowych.

Fot. Paweł Czarnecki

Podczas uroczystości w Teatrze Królewskim, zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Łazienki Królewskie, wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka odczytała list, jaki do gości skierował prezydent Andrzej Duda oraz minister kultury Piotr Gliński. W części artystycznej przytoczono utwory pisarzy polskich, tworzących na obczyźnie, zaś tradycyjne polskie pieśni i tańce zaprezentowali młodzi wykonawcy z Wielkiej Brytanii.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki