Bez zwycięzcy w konkursie ws. Amfiteatru

Widok na Amfiteatr w Łazienkach Królewkich, w otoczeniu drzew.
Fot. Waldemar Panów

Przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs studialny na czasowe i podlegające demontażowi zadaszenie Amfiteatru zakończył się bez wskazania zwycięzcy. Wyróżniona drugą nagrodą koncepcja nie stanowi podstawy rozpoczęcia prac realizacyjnych.

Idea czasowego i demontowalnego zadaszenia Amfiteatru, zlokalizowanego na terenie  Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, od wielu lat pojawia się w dyskusjach środowiska architektonicznego i konserwatorskiego.

Projekt letniego zadaszenia Amfiteatru zapisany został w programie konserwacji i rewitalizacji, ujętym w Strategii Muzeum Łazienki Królewskie na lata 2015-2020, w czasie gdy instytucją kierował Tadeusz Zielniewicz. Dokument był prezentowany, a następnie został zaakceptowany na XI posiedzeniu Rady Muzeum Łazienki Królewskie, które - z udziałem ówczesnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej - odbyło się 26 września 2014 r. w Pałacu na Wyspie.

Muzeum Łazienki Królewskie, realizując przyjęte założenia inwestycyjne oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne i status konserwatorski Amfiteatru, uznało, że studialny, dwuetapowy konkurs architektoniczny, to najlepsze i najbardziej profesjonalne rozwiązanie, aby zapoczątkować dyskusję o ewentualnym czasowym i podlegającym demontażowi zadaszeniu obiektu.

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego powierzono Stowarzyszeniu Architektów Polskich, które jest organizacją ze 140-letnią tradycją, zrzeszającą najlepszych architektów i urbanistów działających na rzecz przestrzeni publicznej i biorących aktywny udział w dialogu konserwatorskim.

Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie studialnego projektu dwóch niezależnych przekryć Amfiteatru: sceny i widowni. Zadaszenie miało być sezonowe lub czasowe, w lekkiej, rozbieralnej konstrukcji.

Sąd konkursowy, w skład którego weszli architekci i przedstawiciele MŁK, postanowił nie przyznawać pierwszej nagrody, drugą otrzymała pracownia DiM’84 Dom i Miasto.

Na obecnym etapie, wyróżniona koncepcja nie stanowi podstawy rozpoczęcia prac realizacyjnych. Traktowana jest jedynie jako próba podpowiedzi co do zasadności ewentualnej inwestycji oraz możliwości zastosowania rozwiązań estetycznych i konstrukcyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do zabytkowego charakteru Amfiteatru i jego otoczenia.