Bliskie spotkania z przyrodą w Łazienkach

Ptak siedzący na pniu drzewa.
Fot. Paweł Czarnecki

Jeśli chcesz poznać łazienkowską faunę i florę oraz spędzić czas na świeżym powietrzu, weź udział w nowym cyklu weekendowych spotkań. Doświadczeni przyrodnicy oprowadzać będą po najpiękniejszych zakątkach łazienkowskich ogrodów i opowiadać ciekawostki z życia ich mieszkańców.

Ogrody Łazienek Królewskich to 76 hektarów terenów zielonych w samym sercu miasta. Można tu obcować z przyrodą wśród niemal dziesięciu tysięcy drzew, z których najstarsze mają nawet 200 lat, a także wśród setek innych gatunków roślin i zwierząt. Tajemnice skomplikowanego ekosystemu odsłonią przed uczestnikami spotkań doświadczeni przyrodnicy. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Każde ze spotkań potrwa 1,5 godziny. Nie obowiązują zapisy, opłata wynosi: 10 zł - osoba dorosła, 3 zł - dziecko. Prosimy o przybycie 10 minut przed wydarzeniem w celu zakupu biletu. Miejsce zbiórki: przy kasie Pałacu na Wyspie.

TEMATY I TERMINY "BLISKICH SPOTKAŃ Z PRZYRODĄ W ŁAZIENKACH"

"Czy dzięcioł leczy drzewa?"
28 lipca 2018 r., godz. 13.00, miejsce spotkania: przy kasie Pałacu na Wyspie

Spotkanie poświęcone będzie dzięciołom, dla których pełne starych drzew ogrody Łazienek Królewskich to prawdziwa ostoja. Można tu spotkać aż pięć gniazdujących i bytujących przez cały rok gatunków. Uczestnicy spotkania przekonają się, jak niezwykłą grupą ptaków są dzięcioły. Wspólnie też potwierdzą lub obalą mit o roli dzięcioła jako leśnego "doktora".

"Obcy w wielkim mieście: rośliny"
4 sierpnia 2018 r., godz. 13.00,
miejsce spotkania: przy kasie Pałacu na Wyspie

Uczestnicy spotkania wezmą udział w pełnym ciekawostek spacerze przyrodniczym, poświęconym obcym gatunkom roślin, które występują w Łazienkach Królewskich. Poznają okazy flory, których na próżno szukać w polskich lasach. To gatunki sprowadzone z różnych części świata. Niektóre z nich wyjątkowo dobrze zaadoptowały się do naszego klimatu. Są wśród nich i takie, które poważnie zagrażają dziś rodzimej florze.

"Obcy w wielkim mieście: zwierzęta"
12 sierpnia 2018 r., godz. 13.00,
miejsce spotkania: przy kasie Pałacu na Wyspie

Uczestnicy spaceru poszukają obcych gatunków zwierząt, zamieszkujących Łazienki Królewskie. Poznają historię barwnych pawi i mandarynek, zaś nad wodą zaobserwują różne gatunki ryb, a nawet żółwie i bezkręgowce. Dowiedzą się również, czym jest reguła dziesiątek i dlaczego gatunki obce mają tzw. immunitet. Wszystko po to, by przekonać się, jak bardzo w ciągu ostatnich wieków człowiek zmienił świat i jak poważnym zagrożeniem mogą być gatunki obce.

"Czy zawsze ruda Basia?"
19 sierpnia 2018 r., godz. 13.00, miejsce spotkania: przy kasie Pałacu na Wyspie

Tak dużego zagęszczenia wiewiórek jak w Łazienkach Królewskich nie ma w żadnym warszawskim parku, a nawet w okolicznych lasach. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, skąd wynika duża liczba tych rudzielców. Poznają również obyczaje wiewiórek i mnóstwo ciekawostek z ich niezwykle barwnego życia.


Prowadzący spotkania z przyrodą:
Łukasz Wardecki - zafascynowany światem roślin i zwierząt ornitolog z pasji, obrączkarz ptaków, edukator przyrodniczy, student Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Od 2015 r. prowadzi badania na temat ptaków wodnych w Łazienkach Królewskich. Odpowie na pytania związane z dendrologią, architekturą krajobrazu, ekologią i leśnictwem.

Fatima Hayatli - ornitolog, obrączkarz, edukator przyrodniczy, studentka Wydziału Leśnego oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Uczestniczy w pracach terenowych Warszawskiego Zespołu Obrączkarskiego TRIDACTYLUS. Oprócz ornitologii, interesuje się światem roślin oraz fotografią.

Oliwia Karpińska - ornitolog z pasji i zawodu, doktorantka SWGGW na co dzień zaangażowana w badania ptaków w Puszczy Białowieskiej i w warunkach miejskich. Interesuje się też etnobotaniką oraz edukacją przyrodniczą.