Cenne odkrycie w Wodozbiorze

Drewniane XVIII-wieczne koryto.

Podczas prac konserwatorsko-remontowych w Wodozbiorze natrafiono na drewniane XVIII-wieczne koryto. Cenne odkrycie przyczyni się do poszerzenia wiedzy o systemie wodociągów w łazienkowskich ogrodach.

Spięte klamrami ciesielskimi drewniane koryto znalezione zostało w rumoszu ceglano-kamiennym pod posadzką, na sklepieniu cysterny Wodozbioru, co wskazuje na jego XVIII-wieczne pochodzenie. Koryto odprowadzało brudną wodę z wewnętrznego dziedzińca Wodozbioru na zewnątrz obiektu. Drewniana konstrukcja ułożona była pod kątem, co umożliwiało grawitacyjny przepływ wody.

Wydobycie koryta było nie lada wyzwaniem konserwatorskim. Obiekt przez wieki zalegał w wilgotnym i zimnym środowisku, co spowodowało jego destrukcję. Drewno w znacznym stopniu uległo degradacji i straciło właściwości techniczne. Było tak osłabione, że przed wydobyciem trzeba było przeprowadzić zabiegi konserwatorskie, umacniające strukturę i zachowujące jego pierwotny kształt.

Po oczyszczeniu i wzmocnieniu in situ koryta, zabytek wyjęty został z warstw posadzkowych. Próbki drewna trafią na badania dendrologiczne, określające rodzaj materiału, z jakiego powstało koryto. Dokładne rozpoznanie funkcji XVIII-wiecznego zabytku przyczyni się do poszerzenia wiedzy o systemie wodociągów w łazienkowskich ogrodach.

Po zakończeniu kompleksowych prac konserwatorskich koryto powróci najprawdopodobniej do Wodozbioru, gdzie eksponowane będzie w gablocie, w miejscu pierwotnej lokalizacji, na wystawie poświęconej wodzie.

PRACE KONSERWATORSKO-REMONTOWE W WODOZBIORZE - CZYTAJ WIĘCEJ