Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer nowym dyrektorem Łazienek Królewskich

Fot. Monika Zielska

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 marca 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie dr. hab. Zbigniewowi Wawrowi.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer należy do najbardziej znanych polskich historyków wojskowości. Jest wybitnym znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej. Napisał m.in. monografię "Monte Cassino" - najpełniejszą polską pracę o bitwie. Jest współautorem książki "Wojsko polskie w II wojnie światowej". Przez cztery lata - do września 2016 r. był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego.

Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, a studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował w latach 1985-2001. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. Od października 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

Od 1980 r. prowadził badania naukowe w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie, a także w Instytucie Marszałka Piłsudskiego. Od 1991 r. współpracuje z Telewizją Polską, początkowo z redakcją wojskową. Jest twórcą kilkudziesięciu filmów i programów historycznych, m.in. dla Ministerstwa Obrony Narodowej.