Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer nowym dyrektorem Łazienek Królewskich

Fot. Monika Zielska

Od 1 marca 2017 r. nowym dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie jest dr. hab. Zbigniew Wawer, powołany na tę funkcję przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer jest historykiem wojskowości. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim; tytuł doktora uzyskał w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, zaś habilitację w UKSW. Od października 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. W latach 2012-2016 był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego; w marcu 2017 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Jest autorem kilkudziesięciu książek i artykułów z dziedziny historii, a także filmów i programów dokumentalnych dotyczących historii i kultury. Pomysłodawcą wielu wystaw muzealnych, m.in. "Wielka Wojna 1914-1918. Prawdziwy Koniec Belle Époque", "Książe Józef Poniatowski w Bitwie Narodów Pod Lipskiem", "W 75. rocznicę Bitwy o Anglię", "Tobruk 1941 - w 75. rocznicę walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie pustynnej twierdzy", "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości", "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", a także "Splendor Władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej".