Dyrektor Łazienek Królewskich laureatem Nagrody Ministra

 Zdjęcie z napisem "Doroczna Nagroda Ministra 2020", pod spodem stoją statuetki, obok cztery grupowe zdjęcia laureatów Nagrody z poprzednich lat.
Fot. MKiDN

Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii "Ochrona dziedzictwa kulturowego" uhonorowany został prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Na liście laureatów znalazło się w sumie 21 osób i dwie instytucje.  

Tegoroczna edycja Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wyjątkowa; z uwagi na epidemię nie towarzyszyła jej uroczysta gala z udziałem laureatów. Pamiątkowe statuetki zostaną przekazane osobiście przez przedstawicieli MKiDN lub za pośrednictwem poczty, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- W tym trudnym czasie, w czasie pandemii i kryzysu, który dotknął wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego oraz odcisnął piętno również na całym sektorze kultury - docenienie ludzi kultury, nagrodzenie ich wieloletniej pracy ma dziś szczególne znaczenie podkreślił minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, prof. Piotr Gliński.  - Kultura jest istotnym czynnikiem tworzącym naszą narodową wspólnotę, a jej twórcy, sami zmagając się z niełatwymi okolicznościami, stanowią dla wielu duchowe wsparcie; dodają otuchy, pozwalają na chwilę refleksji i oderwania od codzienności. Pandemia pokazała, jak przygnębiający, smutny i pusty może być świat bez dostępu do kultury. Dlatego dziś w sposób szczególny dziękuję twórcom, artystom, edukatorom, animatorom i wszystkim, którzy każdego dnia dbają o nasze narodowe dziedzictwo - dodał prof. Gliński.

Na liście laureatów Dorocznych Nagród Ministra 2020 znalazło się 21 osób i dwie instytucje. Statuetki przyznano w następujących kategoriach: "Całokształt twórczości", "Sztuki wizualne", "Upowszechnianie kultury", "Ochrona dziedzictwa kulturowego", "Ochrona dziedzictwa narodowego", "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą", "Film", "Teatr", "Muzyka", "Taniec", "Literatura", "Edukacja artystyczna", "Twórczość ludowa", "Design", "Mecenas Kultury - nagroda honorowa".

W kategorii "Ochrona dziedzictwa kulturowego" uhonorowany został prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, historyk wojskowości, wybitny znawca umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej, autor wielu książek, filmów, muzealnik. Od 2017 r. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. W latach 2012-16 był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Od początku lat 80. prowadził badania naukowe w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie i w Instytucie Marszałka Piłsudskiego.

Nagroda Ministra

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawana jest od 1997 r. artystom, twórcom i animatorom kultury za całokształt ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska, pojawiające się w polskiej kulturze, poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.