Dzień Szabli 2019. Fotorelacja

Mężczyzni z szablami stoją przed tłumem ludzi oglądających ich szermiercze umiejętności.
Fot. Paweł Czarnecki

Pokaz szermierki szablą według metodologii László Borsodyego był jedną z atrakcji Dnia Szabli w Łazienkach Królewskich. Uczestnicy wydarzenia mogli też posłuchać wykładów o tematyce szermierczej.

Dzień Szabli odbył się 10 listopada 2019 r. z inicjatywy Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą, we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie i Magyar Szablyavívó Iskola. Partnerem wydarzenia byli: Minister Obrony Narodowej Węgier, Ambasada Węgier w Warszawie oraz Węgierski Instytut Kultury.

- Szabla jako element polskiej, a także węgierskiej kultury, tradycji, tożsamości i historii jest już niemal zapomniana. Istnieje zatem realne zagrożenie bezpowrotnej utraty tej części naszego dziedzictwa. Organizując Dzień Szabli, chcemy ocalić od zapomnienia zarówno symbolikę i znaczenie szabli dla naszej kultury, jak też samą sztukę walki - mówił Jarosław Buć, główny instruktor Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą.

Podczas Dnia Szabli pokaz szermierki szablą według metodologii László Borsodyego zaprezentowany został przez Węgiersko-Polską Szkołę Szermierki Szablą i Węgierską Szkołę Szermierki (Magyar Szablyavívó Iskola). Uczestnicy wydarzenia mogli też wysłuchać wykładu płatnerza Jacka Wojtysiaka o tym, jak powstaje szabla, oraz spotkać się z Norbertem Madayem, autorem książki "Borsody. Fechmistrz", i Michałem Pawłowskim, synem szermierza Jerzego Pawłowskiego, szablisty wszech czasów.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki