"Echoes of Antiquity". Konferencja naukowa

Już w czerwcu odbędzie się II edycja międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Echoes of Antiquity". Do udziału w wydarzeniu zapraszamy specjalistów oraz młodych naukowców z różnych dziedzin.

Konferencja naukowa "Echoes of Antiquity" służy integracji środowiska badaczy, zajmujących się tradycjami antycznymi w sztuce i kulturze późniejszych epok. Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. historię kolekcjonerstwa i wytwórstwa odlewów gipsowych, recepcję antyku w architekturze i rzemiośle oraz tradycje antyczne w literaturze i kulturze współczesnej.

Obrady odbędą się 15 i 16 czerwca 2023 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Uniwersytet Warszawski) oraz w Pałacu na Wyspie (Muzeum Łazienki Królewskie).

Wykłady otwierające poszczególne panele dyskusyjne wygłoszą uznani badacze z ośrodków zagranicznych: prof. Gabriella Cianciolo Cosentino (University of Cologne), prof. Maria Fabricius Hansen (University of Copenhagen), dr Juliette Harrisson (Newman University) oraz Astrid Nielsen (Staatliche Kunstsammlungen Dresden).

W trakcie konferencji odbędą się również prezentacje najnowszych wyników badań. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania swoich wystąpień. Propozycje zawierające maksymalnie 300 słów powinny być napisane w języku angielskim i przesłane na adres echoes@uw.edu.pl nie później niż do 16 kwietnia 2023 r. Lista przyjętych wystąpień zostanie ogłoszona do końca kwietnia.

W ramach konferencji odbędą się również warsztaty artystyczne i zwiedzanie zachowanych piwnic Pałacu Saskiego, odsłoniętych podczas zeszłorocznych prac.

Organizatorami bieżącej edycji "Echoes of Antiquity" są: Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Pałac Saski Sp. z o.o.