"Echoes of Antiquity". Konferencja naukowa

Fot. Paweł Czarnecki

Tradycji antycznej w sztuce i kulturze późniejszych epok poświęcona była II edycja międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Echoes of Antiquity", która odbyła się 15 i 16 czerwca 2023 r.  

Obrady miały miejsce w Pałacu na Wyspie (Muzeum Łazienki Królewskie) oraz w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Uniwersytet Warszawski). Wykłady otwierające poszczególne panele dyskusyjne wygłosili uznani badacze z ośrodków zagranicznych: prof. Gabriella Cianciolo Cosentino (University of Cologne), prof. Maria Fabricius Hansen (University of Copenhagen), dr Juliette Harrisson (Newman University) oraz Astrid Nielsen (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). W trakcie konferencji odbyły się również prezentacje najnowszych wyników badań.

"Echoes of Antiquity" służy integracji środowiska badaczy, zajmujących się tradycjami antycznymi w sztuce i kulturze późniejszych epok. Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. historię kolekcjonerstwa i wytwórstwa odlewów gipsowych, recepcję antyku w architekturze i rzemiośle oraz tradycje antyczne w literaturze i kulturze współczesnej.

Organizatorami II edycji "Echoes of Antiquity" byli: Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Pałac Saski Sp. z o.o.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki