Edukacja w Łazienkach Królewskich przyjazna wolontariuszom

Grupa młodych osób pozuje do zdjęcia.
Fot. Paweł Czarnecki

Ośrodek Edukacji w Łazienkach Królewskich zdobył 12 maja tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. Tytuł przyznawany jest w ramach programu Dobrywolontariat.pl, który podnosi jakość współpracy organizacji pozarządowych (NGO) oraz instytucji publicznych z wolontariuszami w Polsce, a także wzmocnia wizerunek wolontariatu w odbiorze społecznym.

Współpraca z wolontariuszami pomaga realizować nowoczesny model edukacji, opartej na idei otwartości i współtworzenia – zapewnia Agata Pietrzyk-Sławińska, która w Łazienkach Królewskich jest odpowiedzialna za wolontariat. Program kierujemy do studentów, którym zależy na zdobywaniu i poszerzaniu kompetencji zawodowych, ale także do seniorów, którzy chcieliby podzielić się z innymi swoim czasem i doświadczeniem, oraz wszystkich, którzy chcą odkrywać i realizować swoje pasje, angażując się w ciekawe działania kulturalne, artystyczne i społeczne – dodaje.

Wolontariat w Łazienkach Królewskich to nie tylko udział w ciekawych wydarzeniach realizowanych przez muzeum i podejmowanie zadań m.in. redakcyjnych, plastycznych, fotograficznych, wystawienniczych czy przyrodniczych, ale także szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji muzealnej i animacji kultury. To szansa na realizację własnych projektów i wsparcie zespołu Ośrodka Edukacji, a w rezultacie zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Podczas niedawnego Pikniku Europejskiego, gdy letnią rezydencję króla Stanisława Augusta odwiedziło aż 30 tys. gości, naszymi wolontariuszami byli uczniowie z Gimnazjum nr 7 przy Łazienkach Królewskich. Byli nie tylko niezastąpionymi informatorami, ale także wspierali nas w przeprowadzeniu europejskiej gry terenowej, animowali gości, dystrybuowali materiały informacyjne dotyczące Unii Europejskiej – podkreśla Agata Pietrzyk-Sławińska.

Każdy, kto ma ochotę zostać wolonatriuszem w Łazienkach Królewskich, może napisać do nas na adres e-mail wolontariat@lazienki-krolewskie.pl. Zapraszamy serdecznie!

Tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom przyznawany jest w ramach programu Dobrywolontariat.pl, którego historia sięga 2010 roku. Wtedy to Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przeprowadziła badania poświęcone standardom i procesom zarządzania wolontariuszami w organizacjach i instytucjach w Polsce. Wyniki tych badań posłużyły do utworzenia cyklu dobrej współpracy z wolontariuszami oraz poradnika, którego celem jest poprawa jakości działania z ochotnikami. Wypracowane zasady były następnie inspiracją do stworzenia nowatorskiego narzędzia internetowego, dzięki któremu organizatorzy wolontariatu mogliby sami ocenić jakość swojej współpracy z wolontariuszami. Tak powstał portal i narzędzie do certyfikacji www.dobrywolontariat.pl.