Eksperci ARRE w Łazienkach Królewskich

Fot. Paweł Czarnecki

Z udziałem ekspertów z Francji, Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Polski w Muzeum Łazienki Królewskie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE.  

Cykliczne spotkanie członków ARRE odbyło się 26 października 2023 r. Tematem przewodnim dyskusji stały się zbiory historii naturalnej, będące integralną częścią wielu ekspozycji muzealnych, a także zrekonstruowane wysiłkiem muzealników ogrody otaczające królewskie rezydencje. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. kolekcje botaniczne i myśliwskie oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE (Association des Résidences Royales Européennes), z siedzibą w Wersalu, założone zostało w 2001 r. Zrzesza 32 instytucje kultury z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Monako, Rosji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, zarządzające ponad 100 historycznymi rezydencjami królewskimi w Europie. Muzeum Łazienki Królewskie jest członkiem ARRE od lipca 2015 r. Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o europejskim dziedzictwie oraz realizacją wspólnych projektów kulturalnych.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki