"Emocje ogrodów Łazienek Królewskich". Konferencja naukowa

Pracownicy Łazienek w nieistniejących szklarniach, ok. 1924, autor nieustalony, zbiory Mai Abramczyk

Zabytkowe ogrody rezydencjonalne Łazienek Królewskich to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc Warszawy. Jakie emocje wywołują i jak są odbierane? Ich percepcja z wielu perspektyw to temat interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 12-13 września 2024 r. w Pałacu na Wyspie. Do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Panel dyskusyjny został poszerzony o nowe zagadnienie.

Łazienkowskie ogrody to miejsce od wieków łączące pokolenia, sceneria ważnych zdarzeń z historii Polski oraz prywatnych wydarzeń. Liczni goście wracają tu po wielokroć, aby zaznać wytchnienia, przyjemności, kontaktu z naturą, sztuką i historią. Mimo upływu czasu, zmian cywilizacyjnych i społecznych, łazienkowskie ogrody utrzymują status symbolu Warszawy jako silna marka emocjonalna.

Celem konferencji "Emocje ogrodów Łazienek Królewskich - wielość perspektyw" jest podsumowanie stanu badań na temat historii i recepcji łazienkowskich ogrodów, a także ukazanie ich przez pryzmat indywidualnych i społecznych emocji, jakie wywołują. W ujęciu naukowym ogrody można rozpatrywać wielorako: jako dzieło sztuki, żywy zabytek, obiekt dziedzictwa kulturowego, przestrzeń publiczna, polityczna i społeczna czy też miejsce, gdzie równolegle toczy się "wielka historia" i mniej głośne, acz istotne zdarzenia. Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w tym historii sztuki, historii, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, socjologii, psychologii, architektury krajobrazu oraz dziedzin techniczno-inżynieryjnych, a także osoby zajmujące się ujęciami interdyscyplinarnymi.

Źródeł pozytywnej recepcji Łazienek Królewskich należy szukać u ich zarania, w decyzjach pierwszych właścicieli. Nasycali oni tereny Ujazdowa ważnymi dla siebie znaczeniami, które choć w następnych pokoleniach ewoluowały, w zasadniczym zrębie okazały się niebywale trwałe. Wyspa, Arkadia, mit "złotego wieku" obecny w "Metamorfozach" Owidiusza - toposy te odnajdziemy w Łazienkach Królewskich;  współcześnie pobrzmiewające w przekonaniu, że zabytkowa rezydencja jest najszczęśliwszym miejscem w Warszawie. Kulturowe wzory doświadczania podpowiadają nam, że w łazienkowskich ogrodach należy szukać szczęścia, jednak teksty kultury i źródła historyczne sugerują, że trzeba zniuansować to przekonanie. Dowodzą bowiem, że odwiedzinom w Łazienkach Królewskich towarzyszą różne stany emocjonalne: oprócz szczęścia także smutek, cierpienie, strach, patriotyczne uniesienie, rozkosz przyjemności. Rodzaj i temperatura tych przeżyć zależy od wielu czynników: momentu w historii, bagażu doświadczeń jednostki, wreszcie podatności na oddziaływanie ogrodów jako efektu pracy projektantów, którzy tak dobrali poszczególne elementy, aby swym dziełem wywołać konkretne doświadczenia i przekazać istotne dla siebie treści.

Do rozważenia w ramach konferencji proponujemy następujące zagadnienia, mające na celu przedstawienie ogrodów Łazienek Królewskich z różnych perspektyw:
► Historia ogrodów;
► Ogrody a biblijne i antyczne motywy związane z powrotem do stanu utraconej szczęśliwości;
► Doświadczenie ogrodów zapisane w literaturze i sztukach wizualnych;
► Doświadczanie natury w ogrodach;
► Projektowanie ogrodów - projektowanie emocji;
► Relacja ogrodu z architekturą;
► Odwiedzający implikowany;
► Praktyki ogrodów - praktyki ogrodnicze;
► Pamięć i emocje: mikrohistorie ogrodów;
► Ludzie ogrodów - ogrodnicy i ogrodniczki;
► Zamieszkiwanie ogrodu: ponowna integracja z naturą;
► Łazienki wielozmysłowe i immersyjne.

Dodatkowy panel będzie poświęcony innym niż Łazienki Królewskie zabytkowym ogrodom.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 15 kwietnia 2024 r. na adres konferencja.ogrody@lazienki-krolewskie.pl
W treści zgłoszenia prosimy umieścić: imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliację, abstrakt (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami), numer telefonu i adres e-mail.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Językami konferencji są polski i angielski. Planujemy publikację pokonferencyjną. Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z akceptacją załączonej pod poniższym linkiem klauzuli RODO.

KLAUZULA RODO (FORMAT WORD - 0,03 MB)

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA "EMOCJE OGRODÓW ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH - WIELOŚĆ PERSPEKTYW"  (FORMAT PDF - 0,2 MB)