Festiwal De Musica. Trzy dni muzyki klasycznej w Łazienkach

Prof. Karol Berger, fot. Paweł Czarnecki

Wykład prof. Karola Bergera, światowej sławy muzykologa, oraz dyskusje przybliżające muzykę klasyczną znalazły się w programie festiwalu De Musica, który odbył się w Łazienkach Królewskich. Nie zabrakło też międzynarodowej konferencji, podczas której wybitni eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Polski zastanawiali się nad oddziaływaniem muzyki na kulturę Oświecenia w Europie.

Festiwal, którego pomysłodawcą jest stowarzyszenie De Musica, odbył się w Łazienkach Królewskich w dniach 13-15 listopada 2015 r. Podczas otwartych dla publiczności spotkań muzykolodzy oraz przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych omawiali historię muzyki klasycznej.

Pierwszy dzień festiwalu poświęcony był prof. Karolowi Bergerowi, światowej sławy muzykologowi i humaniście, który do 1968 r. był mieszkańcem Warszawy. Wykłady i dyskusje dotyczyły całej jego twórczości, w tym monumentalnej "Theory of Art", która w polskim przekładzie Anny Tenczyńskiej ukazała się w 2008 r. pod tytułem "Potęga smaku".  

Zwieńczeniem pierwszego dnia festiwalu był wykład prof. Bergera "Myśl muzyczna a idee oświecenia" oraz koncert klawesynistki Agaty Meissner, która wykonała utwory Domenica Scarlattiego.

Prof. Karol Berger, fot. Paweł Czarnecki
Dyskusja podczas pierwszego dnia festiwalu, fot. Paweł Czarnecki
Koncert klawesynistki Agaty Meissner, fot. Paweł Czarnecki

Drugi dzień festiwalu miał charakter naukowy - wypełniła go międzynarodowa konferencja "Muzyka w kulturze oświecenia". Wybitni muzykolodzy, znawcy historii i estetyki muzycznej XVIII wieku ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Polski zastanawiali się nad fenomenem oddziaływania muzyki na kulturę Oświecenia w Europie. Została ona pokazana z wielu perspektyw - nie tylko jako ważny komponent kultury z drugiej połowy XVIII wieku, ale też jako element powiązany z ekonomią, działaniami ówczesnej dyplomacji i świętami rewolucyjnymi we Francji.  

Trzeci dzień festiwalu został pomyślany jako swego rodzaju "szalony dzień muzykologii". Badacze związani ze stowarzyszeniem De Musica na miniwykładach, bogato ilustrowanych nagraniami, opowiadali o muzyce klasycznej, w taki sposób, by  przybliżyć ją wszystkim zainteresowanym - również tym, którzy nie znają zapisu nutowego i obawiają się (niesłusznie) sztywnej etykiety koncertowej. Celem tych wykładów było ukazanie muzyki wybranych twórców w perspektywie autobiograficznej, którą artyści ci - często bardzo misternie - "szyfrowali" w partyturach.