Historia niezwykłej galerii Józefa II Habsburga. Obejrzyj wykład dr. Mencfela

Dr Michał Mencfel podczas wykładu w Pałacu na Wyspie

Postaci Józefa II Habsburga i galerii malarstwa w Wiedniu był poświęcony wykład, który dr Michał Mencfel poprowadził w ramach cyklu "Oświeceniowa Republika Władców” w Pałacu na Wyspie. W jego trakcie opowiedział o cesarskiej kolekcji i intrygach, jakie miały miejsce w otoczeniu władcy. Zapraszamy do obejrzenia spotkania w Wirtualnym Muzeum.

Powstała z inicjatywy Józefa galeria w wiedeńskim Belwederze była nie tylko wyrazem ambicji, prestiżu i artystycznych zainteresowań cesarza. Historia tego niezwykłego miejsca to także istotne przemiany, jakim podlegała kultura kolekcjonerska w drugiej połowie XVIII wieku. Po raz pierwszy bowiem w dziejach muzealnictwa zasada następstwa czasowego stała się podstawą ekspozycji dzieł sztuki. Koncepcja ta miała daleko idące konsekwencje, gdyż stawiała przed galerią artystyczną nowe cele.

Dr Michał Mencfel z Instytutu Historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił, podczas wykładu pt. "Raczej ku nauce niż dla przemijającej przyjemności”, kulisy powstawania cesarskiej galerii i intrygi, jakie miały miejsce w otoczeniu Józefa II Habsburga.

Michał Mencfel - dr, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią kolekcjonerstwa europejskiego XVI-XIX wieku, nowożytną teorią sztuki oraz historią i ikonografią nauki.

Autor książki Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wieku XVII i XVIII (2010) oraz redaktor lub współredaktor tomów: Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku (2014), Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji Gottholda Ephraima Lessinga (2012), Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła, osobowości, wybory, epoka (2010).

Ostatnie lata poświęcił badaniom nad postacią i dziełem Atanazego Raczyńskiego. Obecnie przygotowuje obszerną biografię tego kolekcjonera i znawcy sztuki oraz krytyczną edycję jego dzienników i korespondencji.

Józef II Habsburg. Portret pędzla Antona von Marona

PLAN WYKŁADÓW "OŚWIECENIOWEJ REPUBLIKI WŁADCÓW"

13 stycznia 2016 - dr Maciej Jarzewicz, Metropolia kultury w małym Księstwie Weimarskim. Epoka Anny Amalii i Karola Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach

17 lutego 2016 - prof. Andrzej Pieńkos, Morawskie państwo światła. Lichtenstein na Lednicach

16 marca 2016 - prof. Jarosław Kilian, Najjaśniejsza Republika… masek. Teatralizacja życia w Wenecji w dobie Oświecenia

20 kwietnia 2016 - dr Agnieszka Rosales Rodriguez, Sztuka pod patronatem kobiet i przemiany smaku we Francji Ludwika XV. Mamdame de Pompadour i Madame du Barry

18 maja 2016 - prof. Tadeusz J. Żuchowski, Artystyczne pasje Alberta Kazimierza Wettyna i oświeceniowy Wiedeń

1 czerwca 2016 - dr Angela Sołtys, Kolekcja dla króla czy marketing? Prawda i legenda o początkach galerii Obrazów w Dulwich.