Historia stosunków polsko-litewskich w pokonferencyjnej publikacji

"Polska - Łotwa. Sto lat współpracy dyplomatycznej i wojskowej" to tytuł publikacji zawierającej zbiór artykułów pokonferencyjnych o polsko-łotewskich stosunkach. Książka wydana została przez Muzeum Łazienki Królewski oraz Ambasadę Łotwy.

Publikacja ukazała się z okazji 100-lecia polsko-łotewskich stosunków dyplomatycznych, 100-lecia Łotwy oraz 30. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Łotwą. Wydawnictwo stanowi podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej 100-letnim relacjom dyplomatycznym i wojskowym między Polską a Łotwą, która w styczniu 2020 r. odbyła się w Muzeum Łazienki Królewskie. W książce znajduje się 12 referatów, obejmujących takie zagadnienia, jak: czynnik polski w historii Łotwy od XVI do XX w., współpraca z Polską w czasie wojny o niepodległość Łotwy, stosunki łotewsko-polskie w okresie międzywojennym, mniejszość polska na Łotwie, aspekty utraty niepodległości obu krajów w latach 1939-1940 oraz współpraca łotewsko-polska na emigracji w latach 1945-1990.

Publikacja zawiera również wstęp Edgarsa Bondarsa, byłego ambasadora Łotwy w Polsce, oraz prof. Zbigniewa Wawra, dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.

Książka wydana została dzięki finansowemu wsparciu Konsula Honorowego Łotwy w Polsce Rafała Brzoski oraz Martina Kaczmarskiego. Publikacja ma charakter okolicznościowy i będzie dostępna w największych bibliotekach na Łotwie i w Polsce.