Królewski design. Sztuka meblarska w czasach Stanisława Augusta (wideo)

Komoda Stanisława Augusta.
Komoda wykonana przez Fundację Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.

XVIII-wieczna komoda króla Stanisława Augusta, zrabowana w czasie II wojny światowej, została odtworzona. Mebel po raz pierwszy zaprezentowany został 9 listopada 2017 r. w Łazienkach Królewskich.

Komoda Stanisława Augusta zaprojektowana została w XVIII w., specjalnie na potrzeby ostatniego władcy Polski. Powstał podwójny mebel, który stanął w królewskim Gabinecie na pierwszym piętrze Pałacu na Wyspie. W czasie II wojny światowej zabytkowa komoda została stamtąd zrabowana.

Odtworzenie mebla

Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. udało się jednak otworzyć zaginiony mebel. Wykonany on został w ramach projektu "Odrodzenie królewskiej komody", w oparciu o dostępny materiał ikonograficzny i opisowy oraz analizę porównawczą zachowanych mebli warszawskich z czasów Stanisława Augusta. Komoda zrobiona została w skali 1:2, z materiałów zidentyfikowanych w oryginale. Dzięki temu oglądać możemy dzieło sztuki meblarskiej, którego pierwowzór świadczył o bardzo wysokiej klasie artystycznej mebli wykonywanych w Warszawie pod koniec XVIII w.

Odtworzona komoda Stanisława Augusta zaprezentowana została 9 listopada w Pałacu na Wyspie. Pokaz wzbogaciły prelekcje ekspertów, którzy opowiedzieli o polskim meblarstwie artystycznym i związanej z nim historii najświetniejszych wnętrz w naszym kraju.