Konkurs na krzyżówkę ekologiczną

Uczniowe i nauczycielka przed tablicą z planszami edukacyjnymi

Uczniów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych zapraszamy do udziału w 7. edycji ogólnopolskiego konkursu na krzyżówkę "Ochrona i kształtowanie środowiska". Na prace czekamy do 30 kwietnia 2021 r.  

Celem konkursu, organizowanego przez Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie, jest podnoszenie i rozwijanie świadomości proekologicznej dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności plastycznych oraz motywowanie do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska.

W tym roku konkurs, z uwagi na pandemię, skierowany jest do indywidualnych uczestników, a nie, jak wcześniej, do grup. Uczniowie mają za zadanie przygotować krzyżówkę o tematyce przyrodniczej, proekologicznej z elementami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz klasy 7-8 szkoły podstawowej. Termin ich nadsyłania upływa 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe zasady konkursu podane są w poniższym regulaminie. Zapraszamy do wspólnej edukacyjnej zabawy!

Konkurs na krzyżówkę ekologiczną znajduje się w przygotowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie wykazie "zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym".

REGULAMIN KONKURSU - POBIERZ TUTAJ