Paweł Patyk zwycięzcą w konkursie "Stara Oranżeria w grafice użytkowej"

Dla pasjonatów grafiki Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało konkurs "Stara Oranżeria w grafice użytkowej". Najlepszą pracę graficzną, która przedstawia remont i konserwację XVIII-wiecznej Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim, przygotował młody pasjonat grafiki Paweł Patyk z Warszawy.

Konkurs adresowany był nie tylko do studentów i absolwentów artystycznych szkół wyższych czy uczniów graficznych szkół zawodowych, ale do każdego, kto pasjonuje się grafiką. Uczestnik konkursu mógł przygotować maksymalnie trzy prace wykonane według własnego pomysłu. Komisja konkursowa przy ich ocenia wzięła pod uwagę m.in. oryginalność ujęcia tematu, poprawność wykonania i kompozycję graficzną, w tym wykorzystane techniki i narzędzia graficzne.

Projekt zwycięskiej grafiki autorstwa Pawła Patyka

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 1 czerwca. Zgodnie z regulaminem, zwycięzca konkursu otrzyma w nagrodę tablet. Konkurs miał za zadanie rozwijać kreatywność i zainteresowanie sztuką użytkową.

W Starej Oranżerii trwają obecnie prace przy elewacjach i posadzkach obiektu, a także przy nowym systemie wystawienniczym. Rezultaty po raz pierwszy będzie można zobaczyć już 21 czerwca podczas planowanej tego dnia ekspozycji Królewskiej Galerii Rzeźby. Pochodząca w większości z XVIII wieku kolekcja króla Stanisława Augusta to kilkadziesiąt rzeźb marmurowych i odlewów gipsowych najznakomitszych starożytnych artystów. Na uwagę będą zasługiwać także odrestaurowane polichromie na suficie Oranżerii, a także odświeżone kuluary Teatru Królewskiego.

Konkurs „Stara Oranżeria w grafice użytkowej” jest organizowany w ramach projektu "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).